Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

DeathSpank

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
69.4%

Can't Kill Me...

Resurrect at an Outhouse
48.2%

Destroyer of Chickens

Kill 100 Chickens
32.7%

The Day the Music Died

Kill Sergeant Orque
25.5%

Extracurricular Activities

Finish 50 Side Quests
25.2%

I'm an Addict

Drink 50 Potions
24.9%

Justice Dispenser

Kill 2500 Enemies
23.7%

Mr. Tough Guy

Reach Level 20
23.7%

Underground Subway

Discover all 30 Teleporting Outhouses
23.6%

Take Back The Knight

Kill Lord Von Prong
23.5%

Man In The Hole

Complete 6 Spelunker Quests
23.0%

Menu Hero

Dispense the Good, Vanquish the Evil
22.3%

Extermination

Destroy all 3 Queen Greems