Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

DeathSpank

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
69.7%

Can't Kill Me...

Resurrect at an Outhouse
48.5%

Destroyer of Chickens

Kill 100 Chickens
32.9%

The Day the Music Died

Kill Sergeant Orque
25.7%

Extracurricular Activities

Finish 50 Side Quests
25.3%

I'm an Addict

Drink 50 Potions
25.0%

Justice Dispenser

Kill 2500 Enemies
23.8%

Mr. Tough Guy

Reach Level 20
23.7%

Take Back The Knight

Kill Lord Von Prong
23.7%

Underground Subway

Discover all 30 Teleporting Outhouses
23.6%

Man In The Hole

Complete 6 Spelunker Quests
22.9%

Menu Hero

Dispense the Good, Vanquish the Evil
22.4%

Extermination

Destroy all 3 Queen Greems