Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Kingdom Wars

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 35
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Building A Future

Construct one of the economy buildings available to you
48.9%


Military Industrial Complex

Construct one of the military buildings available to you
43.8%


Home Sweet Home

Build 5 or more houses, huts or residences
37.8%


Humble Beginnings

Complete any of the tutorial scenarios
30.9%


Leaving the Nest

Complete your first world map army quest
26.6%


Supersized

Acquire 5000 Food
25.1%


Hardwood

Acquire 5000 Wood
24.4%


Book Worm

Browse the in-game help topics
22.4%


Penny Pincher

Acquire 10000 Gold
22.2%


In The Fields

Explore the lands of the Human realm of Teria
18.3%


Golem

Acquire 5000 Stone
16.8%


I won! I won!

Win a PvP match
14.8%


Gregarious

Add a player to your Friend list
14.2%


City Builder

Build a large city
10.6%


Beneath The Trees

Explore the lands of the Elf realm of Nhob'ru
10.2%


Land Of Extremes

Explore the lands of the Orc realm of Gokkholm
10.0%


Diplomatic Solution

Establish trade or an alliance with a non-allied city through diplomacy
7.8%


Friends With Benefits

Accept a co-op siege battle request
6.7%


Veni, vidi, vici

Win 10 PvP matches
6.2%


Market Trader

Make 5000 gold profit at a town market in one visit
5.8%


Five Star General

Have 5 armies on the world map
5.6%


Dwarf Friend

Have at least 5 dwarven battalions defending your homeland
5.0%


Hoarder

Acquire 200 Wealth
3.3%


Nomad

Visit the inhospitable land of Bal Ratha or the Desolate Hills
3.0%


Here Be Dragons

Visit the Dragon lands of Sssilistra
2.7%


All Mine

Visit the Dwarven mines of Dunn Erghast or the Dwarven Marches
2.4%


Quest For Success

Complete over 40 quests
1.6%


Warmonger

Win 50 PvP matches
1.5%


Swamp Thing

Successfully Lay Siege to the Orc Capital Makkada
1.4%


Let It Burn

Successfully Lay Siege to the Elven Capital Illas Tiltos
1.3%


Tumbling Down

Successfully Lay Siege to the Human Capital Dagbor
1.0%


Dragon King

Have all 3 main dragon types in your homeland
0.8%


Lord of War

Win 100 PvP matches
0.7%


Capital Idea

Successfully siege all 3 capitals
0.7%


King Of The World

Ally with all NPC towns through Conquest or Diplomacy
0.6%