Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Kingdom Wars

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 35
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
50.6%

Building A Future

Construct one of the economy buildings available to you
46.4%

Military Industrial Complex

Construct one of the military buildings available to you
37.4%

Home Sweet Home

Build 5 or more houses, huts or residences
28.0%

Supersized

Acquire 5000 Food
27.5%

Humble Beginnings

Complete any of the tutorial scenarios
25.1%

Hardwood

Acquire 5000 Wood
24.6%

Leaving the Nest

Complete your first world map army quest
24.0%

Penny Pincher

Acquire 10000 Gold
17.5%

Golem

Acquire 5000 Stone
17.5%

In The Fields

Explore the lands of the Human realm of Teria
14.9%

Book Worm

Browse the in-game help topics
12.9%

Gregarious

Add a player to your Friend list
9.8%

City Builder

Build a large city
9.6%

I won! I won!

Win a PvP match
9.5%

Beneath The Trees

Explore the lands of the Elf realm of Nhob'ru
9.3%

Land Of Extremes

Explore the lands of the Orc realm of Gokkholm
8.0%

Diplomatic Solution

Establish trade or an alliance with a non-allied city through diplomacy
6.8%

Friends With Benefits

Accept a co-op siege battle request
5.4%

Market Trader

Make 5000 gold profit at a town market in one visit
5.2%

Five Star General

Have 5 armies on the world map
4.9%

Dwarf Friend

Have at least 5 dwarven battalions defending your homeland
4.6%

Hoarder

Acquire 200 Wealth
4.2%

Veni, vidi, vici

Win 10 PvP matches
2.9%

Nomad

Visit the inhospitable land of Bal Ratha or the Desolate Hills
2.6%

Here Be Dragons

Visit the Dragon lands of Sssilistra
2.4%

All Mine

Visit the Dwarven mines of Dunn Erghast or the Dwarven Marches
1.8%

Quest For Success

Complete over 40 quests
1.5%

Let It Burn

Successfully Lay Siege to the Elven Capital Illas Tiltos
1.5%

Swamp Thing

Successfully Lay Siege to the Orc Capital Makkada
1.4%

Warmonger

Win 50 PvP matches
1.3%

Tumbling Down

Successfully Lay Siege to the Human Capital Dagbor
1.0%

Dragon King

Have all 3 main dragon types in your homeland
1.0%

Capital Idea

Successfully siege all 3 capitals
0.9%

Lord of War

Win 100 PvP matches
0.9%

King Of The World

Ally with all NPC towns through Conquest or Diplomacy