สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Data Jammers: FastForward

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 21
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ
82.2%

Ducks In a Row

Collect a complete row of rings.
49.0%

Graduation

Finish the "How To Play" section.
43.7%

Bean Counter

Pick up at least half the rings in a level.
37.7%

Pacifist

Finish a level without using bombs.
36.2%

Shining Armor

Survive lethal damage thanks to shield powerup.
25.7%

Breakout

Escape the local network.
22.3%

Pyromania

Destroy five objects with one burn powerup.
18.5%

Rammed

Survive 25 head-on collisions.
15.8%

Mad bomber

Destroy five objects with one bomb.
13.5%

Collector

Pick up all powerups in a level.
9.7%

Top Jammer

Reach the top 10 percent of global leaderboard.
9.6%

Debugger

Analyze the innards of Terabug.
8.5%

Jacked Up

Survive being thrown way up high by a Flapjack.
8.3%

Underdog

Obtain the secrets of Ouroboros.
7.9%

Save The World

Finish all three Chapters.
7.3%

Sinkhole

Cause 25 Stingers to fall off track.
4.2%

Untouchable

Finish a level without taking damage.
3.4%

Perfectionist

Pick up all rings in a level.
2.9%

Fireball

Destroy an object in mid-air with burn powerup.
2.7%

Elite Jammer

Reach the top 1 percent of global leaderboard.
2.1%

Packet Loss

Burn or bomb 1000 innocent data packets.