สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Data Jammers: FastForward

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 21
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
82.1%

Ducks In a Row

Collect a complete row of rings.
48.6%

Graduation

Finish the "How To Play" section.
43.6%

Bean Counter

Pick up at least half the rings in a level.
38.2%

Pacifist

Finish a level without using bombs.
36.6%

Shining Armor

Survive lethal damage thanks to shield powerup.
25.9%

Breakout

Escape the local network.
22.7%

Pyromania

Destroy five objects with one burn powerup.
19.0%

Rammed

Survive 25 head-on collisions.
16.2%

Mad bomber

Destroy five objects with one bomb.
13.9%

Collector

Pick up all powerups in a level.
10.2%

Top Jammer

Reach the top 10 percent of global leaderboard.
10.1%

Debugger

Analyze the innards of Terabug.
9.1%

Jacked Up

Survive being thrown way up high by a Flapjack.
8.9%

Underdog

Obtain the secrets of Ouroboros.
8.5%

Save The World

Finish all three Chapters.
7.8%

Sinkhole

Cause 25 Stingers to fall off track.
4.8%

Untouchable

Finish a level without taking damage.
4.1%

Perfectionist

Pick up all rings in a level.
3.5%

Fireball

Destroy an object in mid-air with burn powerup.
3.3%

Elite Jammer

Reach the top 1 percent of global leaderboard.
2.8%

Packet Loss

Burn or bomb 1000 innocent data packets.