สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Data Jammers: FastForward

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 21
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
83.5%

Ducks In a Row

Collect a complete row of rings.
50.1%

Graduation

Finish the "How To Play" section.
45.3%

Bean Counter

Pick up at least half the rings in a level.
40.9%

Pacifist

Finish a level without using bombs.
38.9%

Shining Armor

Survive lethal damage thanks to shield powerup.
28.2%

Breakout

Escape the local network.
25.1%

Pyromania

Destroy five objects with one burn powerup.
21.7%

Rammed

Survive 25 head-on collisions.
18.9%

Mad bomber

Destroy five objects with one bomb.
16.5%

Collector

Pick up all powerups in a level.
12.9%

Debugger

Analyze the innards of Terabug.
12.9%

Top Jammer

Reach the top 10 percent of global leaderboard.
11.9%

Jacked Up

Survive being thrown way up high by a Flapjack.
11.8%

Underdog

Obtain the secrets of Ouroboros.
11.4%

Save The World

Finish all three Chapters.
11.0%

Sinkhole

Cause 25 Stingers to fall off track.
7.9%

Untouchable

Finish a level without taking damage.
7.1%

Perfectionist

Pick up all rings in a level.
6.6%

Fireball

Destroy an object in mid-air with burn powerup.
6.3%

Elite Jammer

Reach the top 1 percent of global leaderboard.
5.8%

Packet Loss

Burn or bomb 1000 innocent data packets.