Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Data Jammers: FastForward

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 21
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
83.5%

Ducks In a Row

Collect a complete row of rings.
50.1%

Graduation

Finish the "How To Play" section.
45.2%

Bean Counter

Pick up at least half the rings in a level.
40.7%

Pacifist

Finish a level without using bombs.
38.7%

Shining Armor

Survive lethal damage thanks to shield powerup.
28.0%

Breakout

Escape the local network.
24.9%

Pyromania

Destroy five objects with one burn powerup.
21.5%

Rammed

Survive 25 head-on collisions.
18.7%

Mad bomber

Destroy five objects with one bomb.
16.3%

Collector

Pick up all powerups in a level.
12.7%

Debugger

Analyze the innards of Terabug.
12.7%

Top Jammer

Reach the top 10 percent of global leaderboard.
11.7%

Jacked Up

Survive being thrown way up high by a Flapjack.
11.5%

Underdog

Obtain the secrets of Ouroboros.
11.1%

Save The World

Finish all three Chapters.
10.7%

Sinkhole

Cause 25 Stingers to fall off track.
7.6%

Untouchable

Finish a level without taking damage.
6.9%

Perfectionist

Pick up all rings in a level.
6.3%

Fireball

Destroy an object in mid-air with burn powerup.
6.1%

Elite Jammer

Reach the top 1 percent of global leaderboard.
5.6%

Packet Loss

Burn or bomb 1000 innocent data packets.