Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Data Jammers: FastForward

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 21
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Ducks In a Row

Collect a complete row of rings.
82.3%


Graduation

Finish the "How To Play" section.
49.0%


Bean Counter

Pick up at least half the rings in a level.
43.3%


Pacifist

Finish a level without using bombs.
37.1%


Shining Armor

Survive lethal damage thanks to shield powerup.
35.4%


Breakout

Escape the local network.
24.7%


Pyromania

Destroy five objects with one burn powerup.
21.3%


Rammed

Survive 25 head-on collisions.
17.3%


Mad bomber

Destroy five objects with one bomb.
14.9%


Collector

Pick up all powerups in a level.
12.9%


Top Jammer

Reach the top 10 percent of global leaderboard.
8.9%


Debugger

Analyze the innards of Terabug.
8.8%


Jacked Up

Survive being thrown way up high by a Flapjack.
7.7%


Underdog

Obtain the secrets of Ouroboros.
7.4%


Save The World

Finish all three Chapters.
7.0%


Sinkhole

Cause 25 Stingers to fall off track.
6.4%


Untouchable

Finish a level without taking damage.
3.5%


Perfectionist

Pick up all rings in a level.
2.7%


Fireball

Destroy an object in mid-air with burn powerup.
2.1%


Elite Jammer

Reach the top 1 percent of global leaderboard.
2.0%


Packet Loss

Burn or bomb 1000 innocent data packets.
1.3%