Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Data Jammers: FastForward

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 21
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
82.4%

Ducks In a Row

Collect a complete row of rings.
48.9%

Graduation

Finish the "How To Play" section.
43.8%

Bean Counter

Pick up at least half the rings in a level.
38.7%

Pacifist

Finish a level without using bombs.
37.0%

Shining Armor

Survive lethal damage thanks to shield powerup.
26.3%

Breakout

Escape the local network.
23.1%

Pyromania

Destroy five objects with one burn powerup.
19.5%

Rammed

Survive 25 head-on collisions.
16.7%

Mad bomber

Destroy five objects with one bomb.
14.4%

Collector

Pick up all powerups in a level.
10.6%

Top Jammer

Reach the top 10 percent of global leaderboard.
10.6%

Debugger

Analyze the innards of Terabug.
9.6%

Jacked Up

Survive being thrown way up high by a Flapjack.
9.4%

Underdog

Obtain the secrets of Ouroboros.
9.0%

Save The World

Finish all three Chapters.
8.4%

Sinkhole

Cause 25 Stingers to fall off track.
5.3%

Untouchable

Finish a level without taking damage.
4.6%

Perfectionist

Pick up all rings in a level.
4.1%

Fireball

Destroy an object in mid-air with burn powerup.
3.9%

Elite Jammer

Reach the top 1 percent of global leaderboard.
3.3%

Packet Loss

Burn or bomb 1000 innocent data packets.