สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Data Jammers: FastForward

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 21
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
82.5%

Ducks In a Row

Collect a complete row of rings.
49.1%

Graduation

Finish the "How To Play" section.
44.0%

Bean Counter

Pick up at least half the rings in a level.
38.9%

Pacifist

Finish a level without using bombs.
37.2%

Shining Armor

Survive lethal damage thanks to shield powerup.
26.4%

Breakout

Escape the local network.
23.3%

Pyromania

Destroy five objects with one burn powerup.
19.7%

Rammed

Survive 25 head-on collisions.
16.9%

Mad bomber

Destroy five objects with one bomb.
14.6%

Collector

Pick up all powerups in a level.
10.8%

Top Jammer

Reach the top 10 percent of global leaderboard.
10.8%

Debugger

Analyze the innards of Terabug.
9.8%

Jacked Up

Survive being thrown way up high by a Flapjack.
9.6%

Underdog

Obtain the secrets of Ouroboros.
9.2%

Save The World

Finish all three Chapters.
8.6%

Sinkhole

Cause 25 Stingers to fall off track.
5.5%

Untouchable

Finish a level without taking damage.
4.8%

Perfectionist

Pick up all rings in a level.
4.3%

Fireball

Destroy an object in mid-air with burn powerup.
4.1%

Elite Jammer

Reach the top 1 percent of global leaderboard.
3.5%

Packet Loss

Burn or bomb 1000 innocent data packets.