Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Data Jammers: FastForward

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 21
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
83.8%

Ducks In a Row

Collect a complete row of rings.
50.4%

Graduation

Finish the "How To Play" section.
45.6%

Bean Counter

Pick up at least half the rings in a level.
41.3%

Pacifist

Finish a level without using bombs.
39.2%

Shining Armor

Survive lethal damage thanks to shield powerup.
28.6%

Breakout

Escape the local network.
25.5%

Pyromania

Destroy five objects with one burn powerup.
22.0%

Rammed

Survive 25 head-on collisions.
19.3%

Mad bomber

Destroy five objects with one bomb.
16.9%

Collector

Pick up all powerups in a level.
13.3%

Debugger

Analyze the innards of Terabug.
13.3%

Top Jammer

Reach the top 10 percent of global leaderboard.
12.3%

Jacked Up

Survive being thrown way up high by a Flapjack.
12.2%

Underdog

Obtain the secrets of Ouroboros.
11.8%

Save The World

Finish all three Chapters.
11.4%

Sinkhole

Cause 25 Stingers to fall off track.
8.3%

Untouchable

Finish a level without taking damage.
7.5%

Perfectionist

Pick up all rings in a level.
7.0%

Fireball

Destroy an object in mid-air with burn powerup.
6.8%

Elite Jammer

Reach the top 1 percent of global leaderboard.
6.2%

Packet Loss

Burn or bomb 1000 innocent data packets.