Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Data Jammers: FastForward

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 21
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
82.1%

Ducks In a Row

Collect a complete row of rings.
48.6%

Graduation

Finish the "How To Play" section.
43.5%

Bean Counter

Pick up at least half the rings in a level.
38.1%

Pacifist

Finish a level without using bombs.
36.5%

Shining Armor

Survive lethal damage thanks to shield powerup.
25.8%

Breakout

Escape the local network.
22.6%

Pyromania

Destroy five objects with one burn powerup.
18.9%

Rammed

Survive 25 head-on collisions.
16.1%

Mad bomber

Destroy five objects with one bomb.
13.8%

Collector

Pick up all powerups in a level.
10.1%

Top Jammer

Reach the top 10 percent of global leaderboard.
10.0%

Debugger

Analyze the innards of Terabug.
9.0%

Jacked Up

Survive being thrown way up high by a Flapjack.
8.8%

Underdog

Obtain the secrets of Ouroboros.
8.4%

Save The World

Finish all three Chapters.
7.7%

Sinkhole

Cause 25 Stingers to fall off track.
4.7%

Untouchable

Finish a level without taking damage.
3.9%

Perfectionist

Pick up all rings in a level.
3.4%

Fireball

Destroy an object in mid-air with burn powerup.
3.2%

Elite Jammer

Reach the top 1 percent of global leaderboard.
2.6%

Packet Loss

Burn or bomb 1000 innocent data packets.