Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Dark Void Zero

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 30
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Bookworm

Find all Journals in Valley of Doom
10.4%


Doom Master

Complete Valley of Doom on Medium or Hard
9.1%


All My Enemies

Kill one of every enemy type
8.4%


n00b!!

Lose 10 lives in Valley of Doom on Easy
7.4%


Doom Techie

Find 100 Tech Points in Valley of Doom
7.1%


Hot Stuff

Experience 10 lava-related deaths
7.0%


Easy Peasy

Complete Dark Void Zero on Easy
6.6%


Preventative Measures

Destroy all Watcher Incubators in Inner Sanctum
6.2%


Science Master

Complete Science Lab on Medium or Hard
5.7%


Sanctum Master

Complete Inner Sanctum on Medium or Hard
5.0%


Lock Me Up

Complete a lock-in fight in under 5 seconds
4.7%


L337 Sk1llz!!

Complete Dark Void Zero on Hard
4.6%


Medium Rare

Complete Dark Void Zero on Medium
4.6%


I'm A Luddite

Destroy all Watcher Scientists in Science Lab
3.6%


Sanctum Techie

Find 100 Tech Points in Inner Sanctum
3.5%


Doom Grinder

Finish Valley of Doom with at least 80,000 points
3.2%


Science Techie

Find 100 Tech Points in Science Lab
3.2%


Daredevil

Freefall for 4.5 seconds
3.1%


Liberation

Kill 100 enemies in a row when armed with the Liberator
2.9%


Sanctum Grinder

Finish Inner Sanctum with at least 400,000 points
2.8%


Science Grinder

Finish Science Lab with at least 220,000 points
2.6%


Disintegration

Kill 100 enemies in a row when armed with the Disintegrator
2.5%


Unscathed

Take no damage from laser traps while hovering in Science Lab
2.3%


Doom Ace

Complete Valley of Doom with 0 Lives Lost on Hard
2.2%


Finders, Keepers

Collect all 1UP pickups
2.0%


Science Ace

Complete Science Lab with 0 Lives Lost on Hard
1.8%


Speed Demon

Complete Dark Void Zero in 34 minutes or less
1.7%


Sanctum Ace

Complete Inner Sanctum with 0 Lives Lost on Hard
1.6%


Exterminator!

Kill 500 Parasites
1.6%


Game Ace

Complete Dark Void Zero with 0 Lives Lost on Medium or Hard
1.5%