Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Deus Ex: Human Revolution

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 49
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
80.0%

First Takedown

Perform your first Takedown. Civilians don't count, so be nice.
78.6%

First Hack

Perform your first Hack successfully.
63.4%

Ghost

62.0%

Up the Ante!

Upgrade your first weapon of choice.
60.9%

Unforeseen Consequence

55.8%

Lesser Evil

Deal with Mr. Carella's indiscretion.
55.8%

Transhumanist

Fully upgrade your first augmentation of choice.
55.2%

The Bull

53.0%

Motherly Ties

Put a grieving mother's doubts to rest.
52.1%

The Desk Job

46.1%

Yes Boss

45.6%

Hax0r1!

Successfully hack at least 50 devices within the same playthrough.
43.8%

The Mantis

42.4%

Darker Shades

41.7%

Rotten Business

Help a lady in the oldest of professions clean house.
41.0%

Super Sleuth

41.0%

Shanghai Justice

It may take some sleuthing, but justice must be served.
40.1%

Smash the State

Help Officer Nicholas take out the trash.
38.1%

The Snake

37.7%

Bar Tab

Help the Hive Bartender settle a tab.
36.9%

The End

36.7%

Trooper

Complete Deus Ex: Human Revolution.
35.2%

Corporate Warfare

Protect a client's interests by performing a less-than-hostile takeover.
33.8%

The Final Countdown

32.1%

Opportunist

Perform 50 takedowns within the same playthrough. (Civilians don't count.)
30.7%

Cloak & Daggers

Deal with the man in the shadows.
29.4%

The Last Straw

27.5%

Consciousness is Over-rated

Knock out at least 100 enemies in a single playthrough.
26.0%

The Throwdown

25.7%

Guardian Angel

25.6%

Acquaintances Forgotten

Follow Pritchard's lead to uncover the truth.
22.0%

The Fall

20.7%

Good Soul

20.2%

Ladies Man

16.8%

Deus Ex Machina

Experience all the different endings that Deus Ex: Human Revolution has to offer.
16.0%

Talion A.D.

Descend into the bowels of an urban jungle and confront a warrior-priest.
12.8%

The D Project

12.0%

Kevorkian Complex

11.4%

Balls

11.1%

Gun Nut

Fully upgrade one of your weapons.
8.0%

Legend

Complete Deus Ex: Human Revolution at its hardest setting.
7.7%

Hangar 18

7.2%

Old School Gamer

6.1%

Sentimental Value

5.6%

Lucky Guess

5.1%

The Take

3.1%

Foxiest of the Hounds

Complete Deus Ex: Human Revolution without setting off any alarms.
2.8%

Pacifist

Complete Deus Ex: Human Revolution without anyone dying by your hand. (Boss fights do not count.)
1.3%

Doctorate

Read all 29 unique XP books within a single playthrough.