สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

DUNGEONS - The Dark Lord (Steam Special Edition)

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 27
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
21.8%

Apprentice of Evil

Complete all tutorials.
19.0%

Escape to the East

Escape the Noseghul.
16.0%

Yeti Hunter

Vanquish the yeti.
13.0%

A Journey in the Dark

Let the skeleton fall into the well.
10.8%

The Return of a Legend

Encounter the beast in the grottoes.
7.4%

Bookworm

Use 10 scrolls.
6.9%

Potion Drinker

Drink 10 potions.
5.0%

Creature Master

Achieve a monster level of 20 in any map.
4.0%

Triplekill

Kill 3 heroes at once using Calypso's Roundhouse Kick.
3.4%

Marthas' Deep

Lift the siege of Marthas' Deep.
2.8%

The Two Faces of the Undead

Learn more about the Zombie King.
2.5%

A True Lord

Accumulate 5,000 prestige in any “sandbox” map.
2.4%

Big Mouth

Use 50 scrolls.
2.3%

Conqueror of the Beast

Kill the giant spider.
2.3%

The Passing of the Undead Company

Summon the army of the living dead.
2.3%

Ultrakill

Kill 6 heroes at once using Calypso's Roundhouse Kick.
2.2%

Potion Addict

Drink 50 potions.
2.0%

The End is Near

1.1%

Monsterkill

Kill 12 heroes at once using Calypso's Roundhouse Kick.
0.9%

Minos of the Hill

Win any multiplayer “King of the Hill” game as Minos.
0.9%

Zombie King of the Hill

Win any multiplayer “King of the Hill” game as the Zombie King.
0.9%

Piñata Master

Win any multiplayer “Piñata” map.
0.8%

Calypso of the Hill

Win any multiplayer “King of the Hill” game as Calypso.
0.8%

Viva Piñata – Silver

Collect a total of 5,000 prestige in multiplayer “Piñata” matches, across all playthroughs.
0.7%

No Pain, No Gain

Survive 60 minutes in any survival map.
0.7%

Dark Lord of the Hill

Win any multiplayer “King of the Hill” game as the Dark Lord.
0.7%

Viva Piñata – Gold

Collect a total of 50,000 prestige in multiplayer “Piñata” matches, across all playthroughs.