Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Cubemen

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 44
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

CUBEMAN

Earn 50 Cubes
73.9%


HOT SHOT

First time you earn a 2x Multiplier
73.5%


CUBEISM

Earn 150 Cubes
72.3%


HUNTER

Kill 25 Enemy Cubemen
71.8%


MAESTRO

First time you win a Defense Game
59.9%


CUBEIST

Earn 500 Cubes
57.7%


SUPER SHOT

First time you earn a 4x Multiplier
55.3%


THUMPER

First time you earn a Platinum Medal
55.3%


STOREMAN

Buy 50 Cubemen
45.2%


MARKSMAN

Kill 250 Enemy Cubemen
42.2%


CUBE MOGAL

Earn 1,500 Cubes
40.0%


BLASTER

First time you earn a 5x Multiplier
35.2%


SKIR-MAESTRO

First time you win a Skirmish Game
24.1%


QUATERMASTER

Buy 150 Cubemen
23.5%


IRONHIDE

First time you earn a Gold Medal
21.2%


SUPER BLASTER

First time you earn a 7x Multiplier
20.9%


CUBE MASTER

Earn 5,000 Cubes
19.6%


DESTROYER

First time you earn a 10x Multiplier
16.5%


TEAM MAYHEM-MAESTRO

First time you win a Team Mayhem game
12.2%


HITMAN

Kill 1,500 Enemy Cubemen
11.9%


MEDAL MASTER

Earn 5x Platinum Medals
11.8%


CUBE MASTER 10k

Earn 10,000 Cubes
10.1%


TROOPER

First time you earn a Silver Medal
9.1%


PICKUP MAN

Collect 10 Bonuses
8.8%


INDIE MAYHEM-MAESTRO

First time you win an Individual Mayhem game
8.0%


Q.MASTER PRO

Buy 500 Cubemen
6.6%


SCOUT

First time you earn a Bronze Medal
4.7%


CUBE MASTER 25k

Earn 25,000 Cubes
3.6%


SPEARHEAD

Kill 5,000 Enemy Cubemen
3.5%


Q.MASTER ELITE

Buy 900 Cubemen
3.0%


PICKUP FREEZER

Collect 20 Freeze Bonuses
2.1%


PICKUP DESTROYER

Collect 20 Destroy Bonuses
2.1%


PICKUP ARTIST

Collect 50 Bonuses
2.1%


CUBE MASTER 50k

Earn 50,000 Cubes
2.0%


BULLDOZER

Kill 10,000 Enemy Cubemen
1.8%


PICKUP HEALER

Collect 20 Heal Bonuses
1.5%


PICKUP MASTER

Collect 100 Bonuses
1.5%


CUBE MASTER 90k

Earn 90,000 Cubes
1.4%


BONUS DESTROYER

Collect 50 Destroy Bonuses
1.4%


BONUS FREEZER

Collect 50 Freeze Bonuses
1.4%


PICKUP ALMIGHTY

Collect 150 Bonuses
1.3%


CUBEMEN MASTER

Play & Win all Defense Levels
1.2%


WARRIOR LEGEND

Kill 50,000 Enemy Cubemen
1.1%


BONUS HEALER

Collect 50 Heal Bonuses
1.1%