Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Costume Quest

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 21
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
61.2%

Battle Buds

Defeat a monster in combat with a friend by your side.
42.4%

Leave some for the rest of us!

Collect a total of over 4,000 candies.
38.6%

Downsized!

Defeat BoJonn in battle.
30.3%

Do the Monster Bash

Get the jump on 10 different monsters by pail bashing them to initiate combat.
29.7%

Dressed to Quest

Acquire 5 Costumes.
28.0%

Dozer Dodger

Defeat Metxel in battle.
27.8%

Make it Work

Win the Autumn Haven Mall Costume Contest.
26.5%

Binary Bouncer

Use the Robot Costume to Boost off of 15 different ramps.
25.9%

The Last Gourdian

Acquire the Pumpkin Costume.
24.8%

Chompin' Champ

Win all prizes in Bobbing for Apples.
24.0%

Sweet Justice

Beat the game.
22.2%

All Decked Out

Collect all Creepy Treat Cards.
19.9%

Mask-O'-Raider

Complete all Quests in the game.
16.3%

They'll be worth a lot someday

Collect all Battle Stamps.
15.4%

Playin' Hooky

Use the Pirate hook on 5 unique ziplines.
14.8%

Short Stack

Find the mysterious visitor in the cliffs of Repugia.
14.1%

Birdbrain Beatdown

Defeat Araxia in battle.
14.0%

Jeepers Peepers

Acquire the Eyeball costume.
12.9%

Revolutionary Hero

Complete all quests in Repugia.
12.3%

Master of Disguise

Use every Costume Ability in battle.
7.8%

Tisn't the Season

Play Costume Quest on Christmas.