สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Cogs

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 18
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
44.4%

Aptitude

Earn your first triple-gold award
38.6%

Apprentice

Complete 10 levels in Inventor Mode
23.6%

Tinkerer

Earn 100 stars
9.0%

Widgeteer

Earn 200 stars
6.0%

Precisionist

Complete 10 Move Challenges
5.3%

Keymaster

Unlock every level in Inventor Mode
4.9%

Chronometrist

Complete 10 Time Challenges
4.8%

Aurifex

Earn 10 triple-gold awards
3.8%

Cogsmith

Complete 50 levels in Inventor Mode
3.8%

Gadgeteer

Earn 400 stars
3.7%

Full Speed Ahead

Finish a level in Inventor Mode in 5 seconds or less
3.0%

Pilot

Earn at least bronze Time and Move awards on all flying levels
3.0%

Master Precisionist

Complete 50 Move Challenges
3.0%

Composer

Earn at least bronze Time and Move awards on all music levels
2.8%

Maestro

Earn triple-gold on all music levels
2.8%

Chronomancer

Complete 50 Time Challenges
2.7%

Sprocketeer

Earn every star
2.7%

Aeronaut

Earn triple-gold on all flying levels