Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Cogs

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 18
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
44.5%

Aptitude

Earn your first triple-gold award
38.6%

Apprentice

Complete 10 levels in Inventor Mode
23.7%

Tinkerer

Earn 100 stars
9.1%

Widgeteer

Earn 200 stars
6.0%

Precisionist

Complete 10 Move Challenges
5.4%

Keymaster

Unlock every level in Inventor Mode
5.0%

Chronometrist

Complete 10 Time Challenges
4.8%

Aurifex

Earn 10 triple-gold awards
3.9%

Cogsmith

Complete 50 levels in Inventor Mode
3.8%

Gadgeteer

Earn 400 stars
3.8%

Full Speed Ahead

Finish a level in Inventor Mode in 5 seconds or less
3.0%

Master Precisionist

Complete 50 Move Challenges
3.0%

Composer

Earn at least bronze Time and Move awards on all music levels
3.0%

Pilot

Earn at least bronze Time and Move awards on all flying levels
2.9%

Chronomancer

Complete 50 Time Challenges
2.8%

Maestro

Earn triple-gold on all music levels
2.8%

Aeronaut

Earn triple-gold on all flying levels
2.7%

Sprocketeer

Earn every star