สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Clickr

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 75
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ
41.4%

First 10 Combo

First 10 Combo
39.6%

Unlock Push Mode

Unlock Push Mode
33.2%

First 20 Combo

First 20 Combo
26.7%

STAT. Clear 5,000 Times

STAT. Clear 5,000 Times
23.9%

Unlock Battle Mode

Unlock Battle Mode
19.5%

First Magic Turn

First Magic Turn
16.5%

STAT. Chain 1,000 Times

STAT. Chain 1,000 Times
15.4%

First Stone Magic Turn

First Stone Magic Turn
12.0%

First Star Magic Turn

First Star Magic Turn
8.5%

Unlock IQ Mode

Unlock IQ Mode
7.2%

Battle Score 100K

Battle Score 100K
7.0%

STAT. Click 10,000 Times

STAT. Click 10,000 Times
6.7%

STAT. Rotate 2,000 Times

STAT. Rotate 2,000 Times
6.2%

STAT. Stone 500 Times

STAT. Stone 500 Times
5.5%

IQ Score 100K

IQ Score 100K
5.0%

ComboC. 100 Combo

ComboC. 100 Combo
5.0%

Unlock All Puzzle Modes

Unlock All Puzzle Modes
3.5%

Unlock All Skins

Unlock All Skins
3.5%

Push Score 100K

Push Score 100K
3.5%

STAT. Play 10 Hour

STAT. Play 10 Hour
3.4%

STAT. Collect 2,000 Cube

STAT. Collect 2,000 Cube
3.4%

IQ Easy Mode All Clear

IQ Easy Mode All Clear
3.1%

Stage Challenge All Clear

Stage Challenge All Clear
3.1%

Unlock All IQ Modes

Unlock All IQ Modes
3.1%

StageC. 30min Clear

StageC. 30min Clear
3.0%

StageC. 20min Clear

StageC. 20min Clear
2.9%

Unlock All Tutorials

Unlock All Tutorials
2.8%

STAT. Magic Turn 500 Times

STAT. Magic Turn 500 Times
2.8%

Multi 10 Wins

Multi 10 Wins
2.8%

Unlock All Push Modes

Unlock All Push Modes
2.8%

STAT. Star 500 Times

STAT. Star 500 Times
2.8%

Unlock All Battle Modes

Unlock All Battle Modes
2.6%

STAT. Clear 250,000 Times

STAT. Clear 250,000 Times
2.6%

PointC. Score 1M

PointC. Score 1M
2.5%

Battle Self Play 10 Wins

Battle Self Play 10 Wins!!
2.4%

Battle Level Play All Clear

Battle Level Play All Clear
2.4%

Battle Geek Play All Clear

Battle Geek Play All Clear!!
2.4%

IQ Score 1M

IQ Score 1M
2.4%

Battle Score 1M

Battle Score 1M
2.4%

Push Level Play All Clear

Push Level Play All Clear!!
2.3%

Push Self Play 10 Wins

Push Self Play 10 Wins!!
2.2%

STAT. Collect 9,000 Cube

STAT. Collect 9,000 Cube
2.2%

Battle Level Play All No.1 Clear

Battle Level Play All No.1 Clear
2.2%

STAT. Execute 100 Times

STAT. Execute 100 Times
2.2%

Push Level Play All No.1 Clear

Push Level Play All No.1 Clear!!
2.2%

IQ Easy Mode All No.1 Clear

IQ Easy Mode All No.1 Clear
2.2%

ComboC. 300 Combo

ComboC. 300 Combo
2.2%

Battle Geek Play All No.1 Clear

Battle Geek Play All No.1 Clear!!
2.2%

IQ Normal Mode All Clear

IQ Normal Mode All Clear
2.1%

StageC. 10min Clear

StageC. 10min Clear
2.1%

IQ Hard Mode All Clear

IQ Hard Mode All Clear
2.1%

Push Geek Play All Clear

Push Geek Play All Clear!!
2.1%

Battle Self Play 100 Wins

Battle Self Play 100 Wins
2.1%

Stage Challenge All No.1 Clear

Stage Challenge All No.1 Clear
2.1%

Battle Score 3M

Battle Score 3M
2.1%

Push Geek Play All No.1 Clear

Push Geek Play All No.1 Clear
2.1%

PointC. Score 2M

PointC. Score 2M
2.1%

IQ Score 3M

IQ Score 3M
2.1%

Push Score 1M

Push Score 1M
2.1%

STAT. Play 50 Hour

STAT. Play 50 Hour
2.1%

STAT. Chain 50,000 Times

STAT. Chain 50,000 Times
2.1%

STAT. Stone 5,000 Times

STAT. Stone 5,000 Times
2.0%

STAT. Star 5,000 Times

STAT. Star 5,000 Times
2.0%

STAT. Click 500,000 Times

STAT. Click 500,000 Times
2.0%

STAT. Execute 500 Times

STAT. Execute 500 Times
2.0%

Push Self Play 100 Wins

Push Self Play 100 Wins
2.0%

Multi 1000 Wins

Multi 1000 Wins
2.0%

IQ Normal Mode All No.1 Clear

IQ Normal Mode All No.1 Clear
2.0%

STAT. Rotate 100,000 Times

STAT. Rotate 100,000 Times
2.0%

PointC. Score 5M

PointC. Score 5M
2.0%

ComboC. 500 Combo

ComboC. 500 Combo
2.0%

Push Score 3M

Push Score 3M
2.0%

IQ Hard Mode All No.1 Clear

IQ Hard Mode All No.1 Clear
2.0%

STAT. Magic Turn 20,000 Times

STAT. Magic Turn 20,000 Times
2.0%

Multi 100 Wins

Multi 100 Wins