Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Clickr

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 75
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

First 10 Combo

First 10 Combo
42.9%


Unlock Push Mode

Unlock Push Mode
41.0%


First 20 Combo

First 20 Combo
34.4%


STAT. Clear 5,000 Times

STAT. Clear 5,000 Times
27.8%


Unlock Battle Mode

Unlock Battle Mode
24.9%


First Magic Turn

First Magic Turn
20.4%


STAT. Chain 1,000 Times

STAT. Chain 1,000 Times
17.1%


First Stone Magic Turn

First Stone Magic Turn
16.1%


First Star Magic Turn

First Star Magic Turn
12.4%


Unlock IQ Mode

Unlock IQ Mode
8.8%


Battle Score 100K

Battle Score 100K
7.3%


STAT. Click 10,000 Times

STAT. Click 10,000 Times
7.2%


STAT. Rotate 2,000 Times

STAT. Rotate 2,000 Times
6.8%


STAT. Stone 500 Times

STAT. Stone 500 Times
6.2%


IQ Score 100K

IQ Score 100K
5.5%


ComboC. 100 Combo

ComboC. 100 Combo
5.0%


Unlock All Puzzle Modes

Unlock All Puzzle Modes
5.0%


Unlock All Skins

Unlock All Skins
3.4%


STAT. Play 10 Hour

STAT. Play 10 Hour
3.3%


Push Score 100K

Push Score 100K
3.3%


STAT. Collect 2,000 Cube

STAT. Collect 2,000 Cube
3.2%


IQ Easy Mode All Clear

IQ Easy Mode All Clear
3.2%


StageC. 30min Clear

StageC. 30min Clear
2.9%


Stage Challenge All Clear

Stage Challenge All Clear
2.9%


StageC. 20min Clear

StageC. 20min Clear
2.8%


Unlock All IQ Modes

Unlock All IQ Modes
2.8%


Unlock All Tutorials

Unlock All Tutorials
2.7%


Multi 10 Wins

Multi 10 Wins
2.6%


STAT. Magic Turn 500 Times

STAT. Magic Turn 500 Times
2.6%


STAT. Star 500 Times

STAT. Star 500 Times
2.6%


Unlock All Push Modes

Unlock All Push Modes
2.5%


Unlock All Battle Modes

Unlock All Battle Modes
2.5%


PointC. Score 1M

PointC. Score 1M
2.4%


STAT. Clear 250,000 Times

STAT. Clear 250,000 Times
2.4%


Battle Self Play 10 Wins

Battle Self Play 10 Wins!!
2.3%


Push Level Play All Clear

Push Level Play All Clear!!
2.1%


IQ Score 1M

IQ Score 1M
2.1%


Battle Geek Play All Clear

Battle Geek Play All Clear!!
2.1%


Battle Level Play All Clear

Battle Level Play All Clear
2.1%


Battle Score 1M

Battle Score 1M
2.1%


IQ Normal Mode All Clear

IQ Normal Mode All Clear
2.0%


Push Self Play 10 Wins

Push Self Play 10 Wins!!
2.0%


Battle Level Play All No.1 Clear

Battle Level Play All No.1 Clear
1.9%


STAT. Collect 9,000 Cube

STAT. Collect 9,000 Cube
1.9%


STAT. Execute 100 Times

STAT. Execute 100 Times
1.9%


IQ Easy Mode All No.1 Clear

IQ Easy Mode All No.1 Clear
1.9%


ComboC. 300 Combo

ComboC. 300 Combo
1.9%


Push Score 1M

Push Score 1M
1.9%


Push Level Play All No.1 Clear

Push Level Play All No.1 Clear!!
1.9%


Battle Geek Play All No.1 Clear

Battle Geek Play All No.1 Clear!!
1.9%


Battle Score 3M

Battle Score 3M
1.8%


PointC. Score 2M

PointC. Score 2M
1.8%


StageC. 10min Clear

StageC. 10min Clear
1.8%


IQ Score 3M

IQ Score 3M
1.8%


Push Geek Play All No.1 Clear

Push Geek Play All No.1 Clear
1.8%


Stage Challenge All No.1 Clear

Stage Challenge All No.1 Clear
1.8%


Battle Self Play 100 Wins

Battle Self Play 100 Wins
1.8%


STAT. Play 50 Hour

STAT. Play 50 Hour
1.8%


IQ Hard Mode All Clear

IQ Hard Mode All Clear
1.8%


STAT. Stone 5,000 Times

STAT. Stone 5,000 Times
1.8%


Push Geek Play All Clear

Push Geek Play All Clear!!
1.8%


STAT. Chain 50,000 Times

STAT. Chain 50,000 Times
1.8%


Push Self Play 100 Wins

Push Self Play 100 Wins
1.7%


IQ Normal Mode All No.1 Clear

IQ Normal Mode All No.1 Clear
1.7%


PointC. Score 5M

PointC. Score 5M
1.7%


Multi 1000 Wins

Multi 1000 Wins
1.7%


STAT. Execute 500 Times

STAT. Execute 500 Times
1.7%


STAT. Star 5,000 Times

STAT. Star 5,000 Times
1.7%


STAT. Click 500,000 Times

STAT. Click 500,000 Times
1.7%


Multi 100 Wins

Multi 100 Wins
1.7%


STAT. Magic Turn 20,000 Times

STAT. Magic Turn 20,000 Times
1.7%


ComboC. 500 Combo

ComboC. 500 Combo
1.7%


STAT. Rotate 100,000 Times

STAT. Rotate 100,000 Times
1.7%


Push Score 3M

Push Score 3M
1.7%


IQ Hard Mode All No.1 Clear

IQ Hard Mode All No.1 Clear
1.7%