Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Cities in Motion

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 47
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

High Income

Earn 1500 profit for one month
70.1%


Drawing Lines

Build 2 lines of any type
64.4%


Good Coverage

Have 10% coverage of any city
62.9%


Well Established

Have 70% reputation
59.6%


Plenty of Pennies

Collect 15,000 money
52.0%


Bus it up!

Build 5 bus lines on the same map
46.7%


Feed the Line

Have a metro line with other vehicles bringing passengers to each station
42.8%


Going Steady

Earn 500 profit for three months in a row
40.5%


Transport Tycoon

Transport 10,000 passengers
40.4%


I know my way around

3 hours played
40.4%


Winter Wonder

Transport 1000 passengers during November, December and January of any year.
36.8%


Line Manager

Build 10 lines on the same map
36.2%


Berlin Sightseeing

Have a working line going to Brandenburg Gate
35.5%


Don't drown in Debt!

Pay 10,000 debt with monthly payments
34.8%


Not so deep in Debt

Pay 20,000 debt with monthly payments
31.0%


Honored Citizen

Achieve a reputation of 100%
29.8%


Amsterdam Sightseeing

Have a working line going to Koninklijk Huis
26.8%


Pleasing the Customers

Have advertisement campaigns targeting all social groups running at the same time
25.9%


It's Underway!

Build 4 metro lines on the same map
23.6%


I have a Tram

Build 5 tram lines on the same map
23.3%


Vienna Sightseeing

Have a working line going to Hofburg Palace
21.6%


Rolling in Cash

Collect 100,000 money
19.2%


For Miles and Miles!

Build a line that is at least 10 kilometers long
19.0%


A Lengthy Line

Build a line covering 40% of any city
18.8%


Helsinki Sightseeing

Have a working line going to the House of Parliament
17.1%


Guardian Angel

Complete 70 petitions
16.4%


The Playah

20 hours played
14.9%


Overly Optimized

Transport 1000 passengers in one year using 5 vehicles or fewer
14.7%


Silver Lining

Build 30 lines on the same map
10.9%


Bus-a-holic

Build 20 bus lines on the same map
8.6%


Metro Master

Build 10 metro lines on the same map
8.5%


Bottom Feeder

Have 0% reputation
6.8%


On a Floaty!

Build 4 water bus lines on the same map
6.6%


From Above!

Build 4 helicopter lines on the same map
5.1%


Master of the Lines

Build 50 lines on the same map
3.8%


Trams Galore

Build 20 tram lines on the same map
2.6%


Hopping Vehicles

Have one passenger use all different vehicle types in a single journey
2.5%


Got it Covered

Have 100% coverage of any city
1.8%


Chop-Chop-Choppa!

Build 10 helicopter lines on the same map
1.6%


Four corners of the Earth

Connect Tempelhof, Alexanderplatz, Schloss Charlottenburg and Potsdamer Platz
1.4%


Fly away! Or to the Mall

Transport 500 passengers to any Shopping Mall using only helicopters
1.3%


Master of the Seas

Build 10 water bus lines on the same map
1.3%


Helsinki Helper

Complete all Helsinki tasks
1.0%


A Complete Collection

Own one of each vehicle available in the game
0.8%


Veteran of Vienna

Complete all Vienna tasks
0.7%


Amsterdam Aid

Complete all Amsterdam tasks
0.6%


Bested Berlin

Complete all Berlin tasks
0.6%