Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Chivalry: Medieval Warfare

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 50
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Vultures Chef

Kill 100 Men at Arms.
21.7%


Reach level 5

Gather enough points to reach level 5
18.4%


Two handed weapon Unlocked

Gather enough experience with two handed weapons
14.3%


Bastard weapon Unlocked

Gather enough experience with bastard weapons
13.7%


Polearm Unlocked

Gather enough experience with polearm weapons
12.2%


Reach level 10

Gather enough points to reach level 10
12.0%


One handed sharp Unlocked

Gather enough experience with one handed sharp weapons
11.7%


All Two handed weapon Unlocked

Gather enough experience with two handed sword weapons
8.9%


Two handed Axe Unlocked

Gather enough experience with two handed axes weapons
8.7%


Bow Unlocked

Gather enough experience with bow weapons
8.4%


Spear Unlocked

Gather enough experience with spearing weapons
8.3%


One handed blunt weapon Unlocked

Gather enough experience with one handed blunt weapons
8.1%


All Bastard weapons Unlocked

Gather enough experience with bastard weapons
7.6%


Cupid

Shoot 40 arrows into the heart
7.6%


One handed Axe Unlocked

Gather enough experience with one handed axe weapons
7.2%


All Polearms Unlocked

Gather enough experience with polearm weapons
6.7%


Crossbow Unlocked

Gather enough experience with crossbows
6.5%


Vanguard Veterans Helmet

Become a Veteran Vanguard
5.9%


All One handed sharp Unlocked

Gather enough experience with one handed sharp weapons
5.7%


Swordsmith

Unlock all swords
5.1%


Light weapon Unlocked

Gather enough experience with light weapons
5.0%


Knight Veterans Helmet

Become a Veteran Knight
4.9%


Javelin Unlocked

Gather enough experience with javelin weapons
4.7%


All Two handed Axe Unlocked

Gather enough experience with two handed axes weapons
4.6%


Dagger Unlocked

Gather enough experience with dagger weapons
4.5%


Rotisserie Chef

Decapitate an opponent that is on fire.
4.4%


Reach level 20

Gather enough points to reach level 20
4.3%


All Spears Unlocked

Gather enough experience with spearing weapons
4.3%


All One handed blunt weapons Unlocked

Gather enough experience with one handed blunt weapons
4.1%


Man at Arms Veterans Helmet

Become a Veteran Man at Arms
4.0%


Heads Together

Decpitate 2 opponents with 1 swing
3.9%


All One handed Axes Unlocked

Gather enough experience with one handed axe weapons
3.6%


Sightseeing

Play 60 minutes each on Stoneshill, Hillside, Dark Forest and Battlegrounds
3.4%


All Bows Unlocked

Gather enough experience with bow weapons
3.3%


Archer Veterans Helmet

Become a Veteran Archer
3.0%


All Crossbows Unlocked

Gather enough experience with crossbows
2.7%


All Javelins Unlocked

Gather enough experience with javelin weapons
2.4%


All Light weapon Unlocked

Gather enough experience with light weapons
2.1%


All Daggers Unlocked

Gather enough experience with dagger weapons
1.7%


I am a wall

Successfully block 1000 times
1.6%


Five Star Archer

Get 10 Headshots with a ranged weapon in one game.
1.5%


King of Kings

Survive 10 minutes as King in Stoneshill
0.9%


Agatha Knights supporter

Team up with Agatha Knights for 20 hours.
0.9%


Mason Order supporter

Team up with the Mason Order for 20 hours.
0.6%


Fists of Fury

Have 100 kills with the fists
0.5%


Sands of Time

Play Chivalry for more than 80 hours
0.4%


Let it rain

Fire 10,000 arrows with the Shortbow
0.3%


Fire Starter

Have 20 kills with Oil pot
0.3%


Fire Nemesis

Put out the fire beacon in Hillside
0.3%


Just a flesh wound!

Lose your head 100 times.
0.3%