Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Children of the Nile

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 16
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Nekhen

Nekhen Scenario Completed in Grand Campaign
16.6%


Bubastis

Bubastis Scenario Completed in Grand Campaign
7.2%


Nubt

Nubt Scenario Completed in Grand Campaign
5.2%


Grand Campaign

Grand Campaign Complete
5.0%


Itjtawy

Itjtawy Scenario Completed in Grand Campaign
4.7%


Men-Nefer

Men-Nefer Scenario Completed in Grand Campaign
4.4%


Henen-Nesu

Henen-Nesu Scenario Completed in Grand Campaign
4.3%


Iunu

Iunu Scenario Completed in Grand Campaign
4.0%


Waset

Waset Scenario Completed in Grand Campaign
3.6%


Djedu

Djedu Scenario Completed in Grand Campaign
3.4%


Iunet

Iunet Scenario Completed in Grand Campaign
2.8%


Asyut

Asyut Scenario Completed in Grand Campaign
2.5%


Khmun

Khmun Scenario Completed in Grand Campaign
2.5%


Abu

Abu Scenario Completed in Grand Campaign
2.2%


Shedet

Shedet Scenario Completed in Grand Campaign
2.0%


Pi-Ramesse

Pi-Ramesse Scenario Completed in Grand Campaign
1.7%