Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Children of the Nile

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 16
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
16.3%

Nekhen

Nekhen Scenario Completed in Grand Campaign
7.1%

Bubastis

Bubastis Scenario Completed in Grand Campaign
5.3%

Nubt

Nubt Scenario Completed in Grand Campaign
4.9%

Grand Campaign

Grand Campaign Complete
4.6%

Itjtawy

Itjtawy Scenario Completed in Grand Campaign
4.5%

Men-Nefer

Men-Nefer Scenario Completed in Grand Campaign
4.3%

Henen-Nesu

Henen-Nesu Scenario Completed in Grand Campaign
3.9%

Iunu

Iunu Scenario Completed in Grand Campaign
3.6%

Waset

Waset Scenario Completed in Grand Campaign
3.4%

Djedu

Djedu Scenario Completed in Grand Campaign
2.9%

Iunet

Iunet Scenario Completed in Grand Campaign
2.6%

Asyut

Asyut Scenario Completed in Grand Campaign
2.5%

Khmun

Khmun Scenario Completed in Grand Campaign
2.2%

Abu

Abu Scenario Completed in Grand Campaign
2.0%

Shedet

Shedet Scenario Completed in Grand Campaign
1.7%

Pi-Ramesse

Pi-Ramesse Scenario Completed in Grand Campaign