Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Champions Online: Free For All

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 713
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
37.5%

Learn the Ropes

34.0%

Well-to-Do

31.9%

The Avenger

31.3%

Appreciated

30.4%

Vanquished Black Talon

28.6%

Ironclad Offensive

28.5%

Stop the Invasion

27.9%

The Sentinel

24.9%

Mosquito Repellent

22.7%

Save The City

21.6%

Samaritan

18.1%

Admired

18.0%

Mauve

15.8%

Vanquished Kevin Poe

15.3%

The Protector

14.8%

Millennium City: Explorer

Explore all neighborhoods in Millennium City
12.6%

Do-Gooder

11.8%

Open Mission: Jailbreak!

11.8%

Livin' Large

11.7%

Moped

11.2%

Vanquished Foxbat

10.9%

Pop Psychology

10.8%

Black Box Down

10.6%

Snake Eyes

10.6%

Foxbat and Fandom

10.6%

Baboochka

10.5%

We are the Champions

10.4%

Vanquished Rakshasa

10.3%

Hero

10.0%

Hoser

9.9%

Raiders on the Storm

9.9%

Deep Pockets

9.7%

Vanquished Gigaton

9.7%

Terminator

9.7%

Geiger Blip

9.6%

Grasshopper

9.6%

Metropolitan

9.5%

Vanquished Ferd

9.5%

Breakout of the Big House

9.3%

Jury

9.3%

In Love and Gang-War

9.2%

Superhero

9.1%

Ghost Whisperer

9.0%

The Good, the Bad, and the Undead

8.9%

Vanquished Hi Pan

8.9%

Vanquished Major Gertz

8.9%

Adored

8.9%

Vanquished Talisman

8.8%

Accident Prone

8.8%

Desert History: Burning Sands

8.7%

Millennium City History: Westside

8.6%

Vanquished Leech

8.6%

Canada History: Force Station Steelhead

8.5%

Atomic Science

8.5%

Vanquished Redstone

8.4%

War Never Changes

8.3%

Of Two Minds

8.2%

Pop the Clutch

8.2%

Desert History: Atomic Wasteland

8.2%

Open Mission: Undead on Arrival

8.1%

Rustler

8.0%

Vanquished Director

8.0%

Desert History: Snake Gulch

8.0%

Greenhorn

8.0%

Heroic Idealist

8.0%

The New Pollution

7.9%

Minimum Wage

7.8%

Vanquished Viper X

7.8%

Headache

7.8%

Destroid Assault

7.8%

Out of the Wasteland

7.8%

Resolute

7.7%

Vanquished Medusa

7.6%

Damage Incorporated

7.6%

Canada History: Rime Woods

7.5%

Vanquished Dr. Timothy Blank

7.4%

The Truth is Right Here

7.4%

Vanquished PSImon

7.3%

Heroic Legend

7.3%

Money Bags

7.3%

City Slicker

7.3%

Vanquished Clyde Von Schoultz

7.3%

Sun Tanned

7.3%

Red Bug Down

7.3%

Guest Star

7.2%

VIPER Project:Stein

7.2%

Frogger

7.2%

Vanquished Mechaniste

7.2%

Vanquished Lionel Benjamin

7.2%

Brass Ring

7.1%

Surrounded By Evil

7.1%

Little Devil

7.1%

Desert History: Burnside

7.1%

Snake Handler

7.0%

Desert: Explorer

Explore all Desert neighborhoods
7.0%

Canada History: Massasauga Hills

7.0%

Whoopee Cushion

7.0%

Armor Piercing

7.0%

Brick House

7.0%

Purple with Rage

7.0%

Running out the Renegades

7.0%

Venerated

7.0%

Deep In Psi-ed

6.9%

Vanquished Diamondback

6.9%

Terra De-Forming

6.9%

Hack 'n Slash

6.9%

Kindling

6.8%

Millennium City: Spawn Camper

Find all Respawns Points in Millennium City
6.8%

Northerner

6.8%

Vanquished Hanging Judge Hensley

6.8%

Canada History: Stroessen's Peak

6.8%

Millennium CIty: Cartographer

Explore all neighborhoods and find all the respawn points in Millennium City
6.8%

Unsafe

6.8%

Rude Awakenings

6.8%

Open Mission: Bullet Bound for Biselle

6.8%

Vanquished Bloodstone

6.8%

Contender

6.8%

Mad Bling

6.8%

Desert History: Project Greenskin

6.7%

Manimal Assault

6.7%

Ceiling Cat

6.7%

Vanquished Galeforce

6.7%

A Tree Grows in Westside

6.7%

Open Mission: Destroids Rise Again

6.7%

Dark Helmet

6.7%

Vanquished Ascii Oakley

6.7%

Prison Guard Assault

6.7%

Copycat

6.7%

Bondsman

6.6%

Hot Stuff

6.6%

Desert: Spawn Camper

Find all Respawns in the Desert
6.6%

Vanquished Menton

6.6%

General Practitioner

6.6%

Good for the Spirit

6.6%

Canada: Explorer

Explore all Canadian neighborhoods
6.6%

Vanquished Paul Johnston

6.6%

Desert: Cartographer

Find all neighborhoods and respawn points in the desert.
6.6%

Vanquished Armadillo

6.5%

Vanquished Hyena Swine

6.5%

Vanquished Mechassassin

6.5%

Island Hopping

6.5%

Area 51 of Uncertainty

6.5%

Millennium City History: City Center

6.5%

Snow Thrush Job

6.5%

Source of the Disorder

6.5%

What's Mine is Mine

6.5%

Dragon's Roost

6.5%

Monster Island History: Wells' Pass

6.5%

Vanquished Eclipse

6.5%

Maggot

6.5%

Open Mission: Asciing for Trouble

6.5%

Arena Victor

6.5%

Sandtiger

6.4%

Snake Gulch Minor Arc

6.4%

Vanquished Tachyon

6.4%

He's a User

6.4%

Mayhem on Monster Island

6.4%

Monster Island History: Feral Tangle

6.4%

Snake Gulch Main Arc

6.4%

Canada History: Burial Butte

6.4%

March of the Manimals

6.4%

A Gathering Shadow

6.4%

Vanquished Windfist

6.4%

Canada History: Fallen Sun Forest

6.4%

Battle Hardened

6.4%

Worshipped

6.4%

Crisis on Monster Island

6.4%

Walk the Line

6.4%

The Gift of Winter

6.4%

On Thin Ice

6.4%

The Raptor Whisperer

6.4%

Get to the Choppa

6.4%

Heroic Champion

6.3%

Monster Island: Explorer

Explore all Monster Island Neighborhoods
6.3%

Open Mission: Hang 'em High

6.3%

Sparky

6.3%

Canuck

6.3%

Vanquished Buzzard

6.3%

Millennium City History: Downtown

6.3%

Gekko

6.3%

Sunburned

6.3%

Rifter

6.3%

Lemurian Sub Assault

6.3%

Guppy

6.3%

Lifeguard

6.3%

Egoist

6.3%

Open Mission: Burden of Beastmen

6.3%

Vanquished Escaped Qularr Swarmlord

6.3%

Desert History: Stronghold

6.3%

How Sweet The Sound

6.3%

Journey to the Center of the Earth

6.3%

Canada History: Renegade Run Paintball Camp

6.3%

Shanked

6.3%

Vanquished Ultimate Mind

6.3%

Vanquished Giant Destroid

6.2%

Manimal Victory

6.2%

Qularr Crash

6.2%

Minor Circuit

6.2%

Beachcomber

6.2%

Imitation of Life

6.2%

Bleak Minion Assault

6.2%

Hatchling Assault

6.2%

The Unnatural Imbalance

6.2%

Lemuria: Explorer

Explore all Lemuria neighborhoods
6.2%

Dogcatcher

6.2%

No Probes Allowed

6.2%

Sub-Atomic

6.2%

Behemoth

6.2%

Canada History: Chiyetanka Bluff

6.2%

Vanquished Khusor the Crooked

6.2%

Vanquished Necrull

6.2%

Open Mission: Nadir of the Invaders

6.2%

Made in China

6.2%

Great Demon Assault

6.2%

Samurai

6.2%

Chilly

6.2%

Vanquished Dr. Destroyer

6.2%

Walk with the Manimals

6.2%

Littlest Pet Shop Boy

6.2%

Tall Tale

6.2%

Vanquished Steel Commando

6.1%

Transmit and Receive

6.1%

Vanquished White Rhino

6.1%

Vanquished Tilingkoot

6.1%

Dead Reckoner

6.1%

Vanquished Neanderthal

6.1%

Islander

6.1%

Crisis in Lemuria

6.1%

Tower Defense

6.1%

Hoodlum

6.1%

Adaware

6.1%

Vanquished Mind Slayer

6.1%

Open Mission: Ship Of Fouls

6.1%

Vanquished Dr. Moreau

6.1%

Vanquished Nest Leader Tadataka

6.1%

Gremlin

6.1%

Corporate Predators

6.1%

Sunblind

6.1%

Guy with the Gun

6.1%

Taskmaster

6.1%

The Demon of the Lost

6.1%

BASE Jumper

6.1%

Destruction of Mass Production

6.1%

To The Point

6.1%

Indestructible

6.1%

Radioactive

6.1%

Murky Waters

6.1%

Smashed

6.1%

Monster Island History: Argent Corporate Wildlife Preserve

6.1%

Scissors beat Paper

6.1%

What's That Smell?

6.1%

Vanquished Darkmoon

6.1%

Vanquished Mega-Terak

6.1%

Cryptwalker

6.1%

Major

6.1%

Three Coins

6.1%

Vanquished Buster

6.1%

Egg-Static

6.1%

Vanquished Slug

6.1%

Sanctified

6.1%

The Qularr De-Fleeted

6.1%

Monster Island History: Slither Beach

6.1%

Desert History: Project Stein

6.1%

The Wild Life

6.1%

Crisis Beneath the Sea

6.1%

Vigilant

6.1%

Toxic

6.1%

Misfit

6.1%

Thrash of the Lich King

6.1%

Necrull Intentions

6.1%

Open Mission: Reign of Frogs

6.1%

The Lemurians are Revolting!

6.0%

Safari

6.0%

Shadow Destroyer

6.0%

Purifier

6.0%

Winter Defender

6.0%

Cold Iron

6.0%

Canada History: Lynx Fold

6.0%

Silver Bullet

6.0%

Northern Hero

6.0%

Silver Lining

6.0%

Winter Witchcraft

6.0%

Blizzard

6.0%

Novicius

6.0%

Twisted

6.0%

Ghost Hunter

6.0%

When a Curse is a Blessing

6.0%

Robots, Radiation, and Rampage

6.0%

Half Full

6.0%

Riders in the Sky

6.0%

Lemurian Sub Victory

6.0%

Necrullitic Research

6.0%

Blood For DEMON

6.0%

Monster Island History: Andrithal

6.0%

Scoping the Skies

6.0%

Monster Island History: Echinocos Shores

6.0%

Teleios' Journals

6.0%

Communication Breakdown

6.0%

Canada History: Great Bear Lake

6.0%

Master of Manimals

6.0%

Destroid Victory

6.0%

Bright Blade

6.0%

Another One for the Fire

6.0%

Good Fella

6.0%

Canada History: Argent Snow Thrush Sanctuary

6.0%

Burning Bright

6.0%

Alternative Energies

6.0%

Shadow Boxer

6.0%

Van Damned

6.0%

Firewalker

6.0%

Blue Collar

6.0%

Marine Memoriam

6.0%

Aegir Rescue Diver

6.0%

Master Control Program

6.0%

Manimal Crossing

6.0%

Private Practice

6.0%

Scaley

6.0%

High Caliber

6.0%

Manimal Resources

6.0%

Blind Psi-ded

6.0%

Resonant

6.0%

War of the 'Foots

6.0%

Vanquished Dr. Dino Demogaard

6.0%

Monster Island History: Wayfarer Coast

6.0%

Vigilance Committee

6.0%

Letter of Marque

6.0%

Full-Metal Jacket

6.0%

Klaatu Verada Necktie

6.0%

Vanquished Captain Claw

6.0%

Vanquished Mind-controlled Brute

6.0%

Bottom Feeder

6.0%

Vanquished Ripper

6.0%

Historian: Millennium City

Research the history of notable Millennium City sites
6.0%

Vanquished Roman Stepanov

6.0%

Vanquished Zarn

6.0%

Avalanche

6.0%

Grease Monkey

6.0%

Fully Submersible

5.9%

Corporate Malfeasance

5.9%

Flame Retardant

5.9%

Don't Go Chasing Waterfalls

5.9%

Vanquished Bleak Elder

5.9%

Pit VIPER

5.9%

Duelist

5.9%

Jar Collector

5.9%

Tenderfoot

5.9%

Cold-blooded

5.9%

Combatant

5.9%

I Am the Egg-Man

5.9%

Flyswatter

5.9%

High Five

5.9%

I'd rather be sailing

5.9%

Searching In Shadows

5.9%

Vanquished Qwyjibo

5.9%

Ruin from the Ancient Past

5.9%

Vanquished Stingray

5.9%

Vanquished Teleiosaurus Hatchling

5.9%

Jailbird

5.9%

Vanquished Vikorin the Blind

5.9%

Vanquished The Bronze King

5.9%

Desert History: Area 51

5.9%

Deep Purple

5.9%

Lemurian Sub Triumph

Defeat 50 Lemurian Submarines
5.9%

Maple Leaf

5.9%

Vanquished Grond

5.9%

Aegir Cave Diver

5.9%

Be Prepared

5.9%

Vanquished Kigatilik

5.9%

Vanquished Hyrg Coruscator

5.9%

U.T.C. Bronze Belt

5.9%

Colonel

5.9%

Head for the Hills

5.9%

Teleios Loremaster

5.9%

Drill Bits

5.9%

Top of the World

5.9%

African Art Collector

5.9%

Offensive Line

5.9%

Billy Goat Bluff

5.9%

Taking a Peak

5.9%

Big Game Hunter

5.9%

Kings of Edom Loremaster

5.9%

Tower Assault

5.9%

Major Circuit

5.9%

Historian: Monster Island

Find and investigate the historical objects in each neighborhood of Monster Island.
5.9%

Annihilator

5.9%

Quality Control

5.9%

Ruffian

5.9%

Monster Island: Spawn Camper

Find all Respawns in Monster Island
5.9%

Monster Island: Cartographer

Clear all of the map and find all respawn points on Monster Island.
5.9%

Citizen Grond

5.9%

Johnston's Private Reserve

5.9%

Ghost Camp

5.9%

Thermonuclear

5.9%

Desert Bounty Hunter

5.9%

Iguana

5.9%

Banisher

5.9%

Shogun

5.9%

Not Dead Yet

5.9%

A Taste for the Toxic

5.9%

Snake Charmer

Defeat 5000 Viper
5.9%

Prime Time Regular

5.9%

Collateral Damage

5.9%

Air Wolf

5.9%

Early Bird

5.9%

The Deep End

5.9%

Flak Attack

5.9%

Secure the Perimeter

5.9%

The Beast Within

5.9%

The PSI Conspiracy

5.9%

From Bad to Worse

5.9%

Judge

5.9%

Buckaroo

5.9%

Pirates of the Abyss

5.9%

Get to the Point

5.9%

Banzai Pipeline

5.9%

Volatile

5.9%

A Bit Green

5.9%

Swabbie

5.9%

Who's Laughing Now?

5.9%

Sub Zero

5.9%

Winter Warrior

5.9%

Toxic Crusader

5.9%

The Cast Away

5.9%

Toymaker

5.9%

Secutor

5.9%

In Memoriam

5.9%

Shadow of the Shark Men

5.9%

Those Who Dwell in Bleakness

5.9%

Slightly Queasy

5.9%

Canada History: Hoarfrost Hills

5.9%

Stop and smell the...

5.9%

Electric Boogaloo

5.9%

Pesticide

5.9%

Broken Toy

5.9%

I Believe

5.9%

Jolt

5.9%

Hexed and Vexed

5.9%

Lemuria History: Rastrinfhar's Abyss

5.9%

Lemuria History: Caliginous Depths

5.9%

Historian: Desert

Research the history of notable Desert sites.
5.9%

Lemuria History: Undying Reef

5.9%

Ego

5.9%

Canada: Cartographer

Explore all of the map and find all of the respawn points in Canada.
5.9%

Conviction

5.9%

Dimensional Destroyer

5.9%

Primus Palus

5.9%

Palus

5.9%

Multidimensional

5.9%

The Worms Crawl Out

5.9%

Apocalypse Survivor

5.9%

Blazing

5.9%

Acoustic

5.9%

Atom Smasher

5.9%

Cherenkov's Radiation

5.9%

Top of the Heap

5.9%

Canada: Spawn Camper

Find all Respawns in Canada
5.9%

Flame-kissed

5.9%

Wolfsbane

5.9%

The Flame of Krim

5.9%

Nest of Serpents

5.8%

Mad Correspondence

5.8%

Historian: Canada

Find and investigate the historical objects in each neighborhood of Canada.
5.8%

Open Mission: Trumping the Shark

5.8%

Empyrean Construct Victory

5.8%

Ripley

Defeat 1000 Alien Nemesis Minions
5.8%

Crowns of Krim Loremaster

5.8%

Lemuria: Spawn Camper

Discover all Respawn Points in Lemuria
5.8%

Rift Runner

5.8%

Historian: Lemuria

Research the history of notable Lemurian sites.
5.8%

Aegir Master Diver

5.8%

Mech Warrior

Defeat 5000 Bureau 17 Robots
5.8%

Revolution under the Sea

5.8%

Hail to the King

5.8%

Lemurian Carvings

5.8%

Battle Toads

5.8%

Blaze

5.8%

Neptune

Defeat 5000 Aquatic Lemurians
5.8%

Mechanon Loremaster

5.8%

Alien Invader Loremaster

5.8%

King of the Zombies

5.8%

Adamant

5.8%

Qliphothic Lore

5.8%

Bounty Hunter

5.8%

Buried at Sea

5.8%

Great Demon Victory

5.8%

Hoplomachus

5.8%

Malchick

5.8%

Puppetmaster

5.8%

Surgeon General

5.8%

Destroyerology 101

5.8%

Slayer

5.8%

CEO

Defeat 5000 Argent
5.8%

Vulcan's Champion

5.8%

Open Mission: Cleaning up the 'Hood

5.8%

Murmillo

5.8%

Obliterator

5.8%

VIPER Loremaster

5.8%

Dr. Destroyer Loremaster

5.8%

Urban Legend

Defeat 5000 Corrupted Bigfoot
5.8%

Mako

Defeat 5000 Karkaradon
5.8%

Komodo

Defeat 5000 Lemurians
5.8%

Dean of Wormers

Defeat 5000 Elder Worms
5.8%

WMD

Defeat 5000 Irradiates
5.8%

Empyrean Construct Triumph

Defeat 5000 Empyrean Constructs
5.8%

Gets Up and Kills

5.8%

Jouster

5.8%

Destroid Triumph

Defeat 5000 Destroids
5.8%

Stay Out of the Lava

5.8%

Manimal Triumph

Defeat 5000 Man Animal Hybrids
5.8%

Bite Me

5.8%

Hellraiser

Defeat 5000 Demon
5.8%

Mephistopheles

Defeat 5000 Demons
5.8%

Leader of the Pack

5.8%

Vanquished Teleios

5.8%

Scarface

5.8%

Executioner

Defeat 5000 Escaped Prisoners
5.8%

Towering Inferno

Defeat 5000 Fire Demons
5.8%

Sea Wolf

5.8%

Exploding Cigar

Defeat 5000 FoxBattle Bots
5.8%

Toad Warrior

Defeat 5000 Gadroons
5.8%

Droogie

Defeat 5000 Black Ace Gang Members
5.8%

Garbage Collector

5.8%

Open Mission: Plunder the Sea

5.8%

Open Mission: Great Barrier Grief

5.8%

Great Demon Triumph

Defeat 5000 Great Demon Minions
5.8%

Mountie

Defeat 5000 Hunter-Patriots
5.8%

Pugilist

5.8%

Purple Haze

Defeat 5000 New Purple Gang Members
5.8%

Psych Ward

Defeat 5000 Maniac Gang Members
5.8%

Ghost Buster

Defeat 5000 Evil Spirits
5.8%

Shaolin

Defeat 5000 Cult of the Red Banner
5.8%

Hatchling Triumph

Defeat 5000 Teleiosaurus Hatchlings
5.8%

Hidden Treasure

5.8%

Prison Guard Triumph

Defeat 5000 Prison Guards
5.8%

Migraine

Defeat 5000 PSI
5.8%

Viper's Supersoldier Program

5.8%

Freebooter

5.8%

Bleak Minion Triumph

Defeat 5000 Bleak Minions
5.8%

Swashbuckler

5.8%

Bugzapper

Defeat 5000 Qularr
5.8%

Easy Rider

Defeat 5000 Cobra Lord Gang Members
5.8%

Gadroon Orders

5.8%

Moonstruck

5.8%

Black Belt

5.8%

Dead Ringer

Defeat 5000 Teleioclones
5.8%

Captain Ahab

Defeat 5000 Sea Creatures
5.8%

Deputy

5.8%

Prosecutor

Defeat 5000 Prisoners
5.8%

Machine Revolution

5.8%

Inside My Head

5.8%

Park Ranger

Defeat 5000 Contaminated Wildlife
5.8%

Cowpuncher

Defeat 5000 Cowboy Robots
5.8%

Demolition Man

Destroy 25000 Objects
5.8%

Jurassic Perk

5.8%

Netherdemon Triumph

Defeat 5000 Nether Demons
5.8%

The Godfather

5.8%

Cabellero

Defeat 5000 Burnside Ghosts
5.8%

Aliens of Earth

5.8%

Bait & Switch

5.8%

Coming to Get You

5.8%

Perfection of Madness

5.8%

Pet Cemetary

Defeat 5000 Pets
5.8%

Buccaneer

Defeat 5000 Pirate Ghosts
5.8%

Lemuria: Cartographer

Enter all neighborhoods and find all respawn points in Lemuria.
5.8%

Van Helsing

Defeat 1000 Undead Nemesis Minions
5.8%

Battle Arena Super Heroes - Silver Belt

5.8%

Toxic Avenger

5.8%

Apocalypse: Stronghold - Bronze Belt

5.8%

Canada: Force Station Steelhead

5.8%

Building a Better Serpent

5.8%

Say What?

5.8%

Shadow of the Destroyer

5.8%

The Kings Shall Rise

5.8%

Battle Arena Super Heroes - Bronze Belt

5.8%

Battle Arena Super Heroes - Gold Belt

5.8%

Haunted

5.8%

Ice Cube

5.8%

Ultimate Tournament of Champions - Gold Belt

5.8%

Apocalypse: Stronghold - Gold Belt

5.8%

Absolute Zero

5.8%

Ultimate Tournament of Champions - Bronze Belt

5.8%

Supercharged

5.8%

Vanquished Rampaging Teleioraptor

5.8%

Vanquished the Ghost Pirate Ship

5.8%

The Crowns of Darkness, Blood, and Fire

5.8%

All About VIPER

5.8%

Electrified

5.8%

Pacify the Spirits

5.8%

Vanquish Bronze King

5.8%

Torpedo Run

5.8%

Special Circuit

5.8%

Deep Impact

5.8%

Vanquished Leviathan

5.8%

Vanquished The Maw

5.8%

Goes to 11

5.8%

Crispy

5.8%

Perforated

5.8%

Desert History: Uranium Flats

5.8%

Tesseract

5.8%

The Impaler

5.8%

Vanquished Megalodon

5.8%

Ultimate Tournament of Champions - Silver Belt

5.8%

Jurassic Perk

5.8%

Desert History: Qularr Crash Site

5.8%

Decimated Ego

5.8%

Desert History: Devil's Head Mesa

5.8%

Shattered

5.8%

Master of the Arcane

5.8%

Hard of Hearing

5.8%

Netherdemon Assault

5.8%

Rescue Dog

5.8%

Particle Man

5.8%

Charred

5.8%

Bad Vibrations

5.8%

Flayed

5.8%

Super Ego

5.8%

Well-done

5.8%

Evil Eye

5.8%

Bruised Ego

5.8%

Little Nook

5.8%

Number One Crush

5.8%

Baywatch

5.8%

Snow Flake

5.8%

Just a flesh wound

5.8%

Glows in the Dark

5.8%

Death by a Thousand Cuts

5.8%

Damaged Ego

5.8%

Apocalypse: Stronghold - Silver Belt

5.8%

Empyrean Construct Assault

5.8%

Warped

5.8%

Atomized

5.8%

Zapped

5.8%

Glacier

5.8%

Impaled

5.8%

Changer of Worlds

5.8%

Diamond

5.8%

Under Pressure

5.8%

Necronomicon

5.8%

Destroyer Research

5.8%

World Circuit

5.8%

Hatchling Victory

5.8%

Mystery of Mechanon

5.8%

Prison Guard Victory

5.8%

Home on the Range

5.8%

Joy Buzzer

5.8%

Convict

5.8%

Reflections on Destroyer

5.8%

General

Defeat 1000 Soldier Nemesis Minions
5.8%

Medic

5.8%

Hooligan

Defeat 1000 Thug Nemesis Minions
5.8%

Apocalypse Bronze Belt

5.8%

The Harrowing

5.8%

Respect for the Dead

5.8%

Mr. Robotto

5.8%

Netherdemon Victory

5.8%

Ifrit

5.8%

Myth Buster

5.8%

Great White

5.8%

Decoy

5.8%

Doppelganger

5.8%

Fireproof

Defeat 1000 Infernal Nemesis Minions
5.8%

Exterminator

Defeat 1000 Insectoid Nemesis Minions
5.8%

Insecticide

5.8%

The Vengeance Journals

5.8%

Sheriff

Defeat 1000 Cowboy Nemesis Minions
5.8%

The Exorcist

Defeat 1000 Demon Nemesis Minions
5.8%

Herpetologist

Defeat 1000 Lizardmen Nemesis Minions
5.8%

Beastmaster

5.8%

Parole Officer

5.8%

Teleios' Experiments

5.8%

Street Racer

5.8%

End of Line

Defeat 1000 Robot Nemesis Minions
5.8%

Corsair

Defeat 1000 Pirate Nemesis Minions
5.8%

VIPER Recruitment

5.8%

Dai-Gensui

Defeat 1000 Ninja Nemesis Minions
5.8%

B.A.S.H. Silver Belt

5.8%

B.A.S.H. Championship

5.8%

B.A.S.H. Bronze Belt

5.8%

Hole In The Wall

5.8%

Apocalypse Silver Belt

5.8%

Smooth Criminal

5.8%

Sharkbite Survivor

5.8%

Felon

5.8%

Harmful

5.8%

Karkaradon Texts

5.8%

Apocalypse Championship

5.8%

Steadfast

5.8%

Angler

5.8%

Aegir Wreck Diver

5.8%

Bleak Minion Victory

5.8%

Steam Bath

5.8%

Privateer

5.8%

U.T.C. Silver Belt

5.8%

U.T.C.Championship

5.8%

Gladiator

5.8%

Heavyweight

5.8%

Dangerous

5.8%

Predator

5.8%

Deadly

5.8%

Rubber Room

5.8%

The Crowns of Krim

5.8%

Brainfreeze

5.8%

Wrangler

5.8%

Pay-per-view Star

5.8%

Orca

5.8%

Danger Magnet

5.8%

Qularr Operations

5.8%

Lightning Rod

5.8%

Angel

5.8%

Trapper

5.8%

As Seen on T.V.

5.8%

Surgeon

5.8%

Warden

Defeat 1000 Convicts Nemesis Minions