สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Champions Online

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 713
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ
37.2%

Learn the Ropes

33.6%

Well-to-Do

31.4%

The Avenger

30.9%

Appreciated

29.9%

Vanquished Black Talon

28.0%

Stop the Invasion

28.0%

Ironclad Offensive

27.5%

The Sentinel

24.2%

Mosquito Repellent

22.2%

Save The City

21.2%

Samaritan

17.7%

Admired

17.7%

Mauve

15.5%

Vanquished Kevin Poe

15.1%

The Protector

14.5%

Millennium City: Explorer

Explore all neighborhoods in Millennium City
12.3%

Do-Gooder

11.6%

Open Mission: Jailbreak!

11.6%

Livin' Large

11.5%

Moped

11.0%

Vanquished Foxbat

10.7%

Pop Psychology

10.5%

Black Box Down

10.4%

Foxbat and Fandom

10.3%

Baboochka

10.3%

Snake Eyes

10.1%

Vanquished Rakshasa

10.1%

We are the Champions

10.0%

Hero

9.7%

Deep Pockets

9.7%

Hoser

9.6%

Raiders on the Storm

9.5%

Terminator

9.5%

Geiger Blip

9.4%

Metropolitan

9.4%

Vanquished Gigaton

9.4%

Grasshopper

9.3%

Breakout of the Big House

9.2%

Vanquished Ferd

9.1%

Jury

9.0%

In Love and Gang-War

9.0%

Superhero

8.9%

Ghost Whisperer

8.7%

The Good, the Bad, and the Undead

8.7%

Vanquished Hi Pan

8.7%

Adored

8.6%

Vanquished Talisman

8.6%

Desert History: Burning Sands

8.6%

Vanquished Major Gertz

8.5%

Accident Prone

8.5%

Millennium City History: Westside

8.3%

Canada History: Force Station Steelhead

8.3%

Atomic Science

8.3%

Vanquished Leech

8.3%

Vanquished Redstone

8.1%

War Never Changes

8.0%

Desert History: Atomic Wasteland

8.0%

Of Two Minds

8.0%

Open Mission: Undead on Arrival

7.9%

Rustler

7.9%

Pop the Clutch

7.8%

Greenhorn

7.8%

Desert History: Snake Gulch

7.8%

The New Pollution

7.8%

Vanquished Director

7.8%

Heroic Idealist

7.7%

Minimum Wage

7.6%

Resolute

7.6%

Out of the Wasteland

7.6%

Headache

7.6%

Vanquished Viper X

7.6%

Destroid Assault

7.5%

Vanquished Medusa

7.4%

Damage Incorporated

7.4%

Canada History: Rime Woods

7.2%

Heroic Legend

7.2%

Money Bags

7.2%

Vanquished PSImon

7.2%

The Truth is Right Here

7.2%

Vanquished Dr. Timothy Blank

7.1%

Guest Star

7.1%

Brass Ring

7.1%

Red Bug Down

7.1%

Sun Tanned

7.1%

Vanquished Clyde Von Schoultz

7.1%

City Slicker

7.0%

Frogger

7.0%

Vanquished Mechaniste

7.0%

Vanquished Lionel Benjamin

7.0%

VIPER Project:Stein

6.9%

Snake Handler

6.9%

Desert History: Burnside

6.9%

Little Devil

6.8%

Brick House

6.8%

Surrounded By Evil

6.8%

Armor Piercing

6.8%

Running out the Renegades

6.8%

Venerated

6.8%

Deep In Psi-ed

6.8%

Desert: Explorer

Explore all Desert neighborhoods
6.8%

Terra De-Forming

6.8%

Purple with Rage

6.8%

Whoopee Cushion

6.8%

Canada History: Massasauga Hills

6.7%

Kindling

6.7%

Millennium CIty: Cartographer

Explore all neighborhoods and find all the respawn points in Millennium City
6.7%

Millennium City: Spawn Camper

Find all Respawns Points in Millennium City
6.7%

Vanquished Diamondback

6.7%

Mad Bling

6.7%

Hack 'n Slash

6.7%

Vanquished Bloodstone

6.7%

Canada History: Stroessen's Peak

6.6%

Vanquished Hanging Judge Hensley

6.6%

Desert History: Project Greenskin

6.6%

Contender

6.6%

Northerner

6.6%

Rude Awakenings

6.6%

Open Mission: Bullet Bound for Biselle

6.6%

A Tree Grows in Westside

6.6%

Bondsman

6.6%

Unsafe

6.6%

Copycat

6.5%

Open Mission: Destroids Rise Again

6.5%

Vanquished Ascii Oakley

6.5%

Vanquished Galeforce

6.5%

Manimal Assault

6.5%

Hot Stuff

6.5%

Prison Guard Assault

6.5%

Dark Helmet

6.5%

Canada: Explorer

Explore all Canadian neighborhoods
6.5%

General Practitioner

6.5%

Ceiling Cat

6.4%

Open Mission: Asciing for Trouble

6.4%

Vanquished Menton

6.4%

Maggot

6.4%

Good for the Spirit

6.4%

Island Hopping

6.4%

Desert: Cartographer

Find all neighborhoods and respawn points in the desert.
6.4%

Vanquished Armadillo

6.4%

Vanquished Mechassassin

6.4%

Millennium City History: City Center

6.4%

Vanquished Eclipse

6.4%

Vanquished Paul Johnston

6.4%

Desert: Spawn Camper

Find all Respawns in the Desert
6.3%

On Thin Ice

6.3%

Monster Island History: Wells' Pass

6.3%

Source of the Disorder

6.3%

Sandtiger

6.3%

Vanquished Hyena Swine

6.3%

Vanquished Tachyon

6.3%

Snow Thrush Job

6.3%

The Raptor Whisperer

6.3%

What's Mine is Mine

6.3%

Area 51 of Uncertainty

6.3%

Dragon's Roost

6.3%

Monster Island History: Feral Tangle

6.3%

Arena Victor

6.3%

Mayhem on Monster Island

6.3%

Crisis on Monster Island

6.3%

Worshipped

6.2%

A Gathering Shadow

6.2%

Desert History: Stronghold

6.2%

Guppy

6.2%

Lifeguard

6.2%

Canada History: Fallen Sun Forest

6.2%

March of the Manimals

6.2%

He's a User

6.2%

Vanquished Ultimate Mind

6.2%

Canada History: Burial Butte

6.2%

Sparky

6.2%

Millennium City History: Downtown

6.2%

Battle Hardened

6.2%

Snake Gulch Minor Arc

6.2%

Canada History: Renegade Run Paintball Camp

6.2%

Snake Gulch Main Arc

6.2%

Vanquished Windfist

6.2%

Walk the Line

6.2%

Heroic Champion

6.2%

Vanquished Escaped Qularr Swarmlord

6.2%

Get to the Choppa

6.2%

The Gift of Winter

6.2%

Vanquished Buzzard

6.1%

Sunburned

6.1%

Beachcomber

6.1%

Great Demon Assault

6.1%

Samurai

6.1%

Journey to the Center of the Earth

6.1%

Rifter

6.1%

Lemurian Sub Assault

6.1%

Canada History: Chiyetanka Bluff

6.1%

Vanquished Giant Destroid

6.1%

Canuck

6.1%

Walk with the Manimals

6.1%

Lemuria: Explorer

Explore all Lemuria neighborhoods
6.1%

How Sweet The Sound

6.1%

Open Mission: Burden of Beastmen

6.1%

Open Mission: Hang 'em High

6.1%

Shanked

6.1%

Monster Island: Explorer

Explore all Monster Island Neighborhoods
6.1%

Egoist

6.1%

Open Mission: Nadir of the Invaders

6.1%

Gekko

6.0%

Vanquished Darkmoon

6.0%

Vanquished Tilingkoot

6.0%

Minor Circuit

6.0%

Made in China

6.0%

Smashed

6.0%

Chilly

6.0%

Crisis in Lemuria

6.0%

Sub-Atomic

6.0%

Littlest Pet Shop Boy

6.0%

The Lemurians are Revolting!

6.0%

Transmit and Receive

6.0%

Qularr Crash

6.0%

The Unnatural Imbalance

6.0%

Dogcatcher

6.0%

No Probes Allowed

6.0%

Manimal Victory

6.0%

Corporate Predators

6.0%

Open Mission: Reign of Frogs

6.0%

Vanquished Dr. Destroyer

6.0%

Vanquished Nest Leader Tadataka

6.0%

Vanquished Necrull

6.0%

Vanquished Mind Slayer

6.0%

Vanquished Mega-Terak

6.0%

BASE Jumper

6.0%

Taskmaster

6.0%

Vanquished White Rhino

6.0%

Imitation of Life

6.0%

Vanquished Steel Commando

6.0%

Gremlin

6.0%

Guy with the Gun

6.0%

Vanquished Neanderthal

6.0%

Tall Tale

6.0%

Behemoth

6.0%

Bleak Minion Assault

6.0%

Vanquished Khusor the Crooked

6.0%

Vigilant

6.0%

Hatchling Assault

5.9%

Silver Lining

5.9%

Van Damned

5.9%

Islander

5.9%

Manimal Crossing

5.9%

Tower Defense

5.9%

Destruction of Mass Production

5.9%

Murky Waters

5.9%

Master of Manimals

5.9%

Radioactive

5.9%

Master Control Program

5.9%

Major

5.9%

Bright Blade

5.9%

Scissors beat Paper

5.9%

The Wild Life

5.9%

Shadow Boxer

5.9%

High Caliber

5.9%

Sunblind

5.9%

To The Point

5.9%

Adaware

5.9%

Sanctified

5.9%

Burning Bright

5.9%

Open Mission: Ship Of Fouls

5.9%

Dead Reckoner

5.9%

Indestructible

5.9%

Desert History: Project Stein

5.9%

Monster Island History: Wayfarer Coast

5.9%

Letter of Marque

5.9%

Egg-Static

5.9%

Monster Island History: Echinocos Shores

5.9%

Vanquished Dr. Moreau

5.9%

Misfit

5.9%

Vanquished Buster

5.9%

Cryptwalker

5.9%

Three Coins

5.9%

Blizzard

5.9%

Full-Metal Jacket

5.9%

Twisted

5.9%

Shadow Destroyer

5.9%

Vanquished Zarn

5.9%

Vanquished Slug

5.9%

Scoping the Skies

5.9%

Klaatu Verada Necktie

5.9%

Vigilance Committee

5.9%

Vanquished Mind-controlled Brute

5.9%

Monster Island History: Slither Beach

5.9%

Crisis Beneath the Sea

5.9%

Canada History: Lynx Fold

5.9%

Monster Island History: Argent Corporate Wildlife Preserve

5.9%

Ghost Hunter

5.9%

Necrullitic Research

5.9%

Hoodlum

5.9%

Thrash of the Lich King

5.9%

Necrull Intentions

5.9%

Silver Bullet

5.9%

What's That Smell?

5.9%

Toxic

5.9%

The Demon of the Lost

5.9%

Half Full

5.9%

Purifier

5.9%

Avalanche

5.9%

Riders in the Sky

5.9%

The Qularr De-Fleeted

5.8%

Novicius

5.8%

Electric Boogaloo

5.8%

Palus

5.8%

Dimensional Destroyer

5.8%

Marine Memoriam

5.8%

Robots, Radiation, and Rampage

5.8%

Northern Hero

5.8%

Blood For DEMON

5.8%

Cold Iron

5.8%

Toymaker

5.8%

Winter Witchcraft

5.8%

Winter Defender

5.8%

In Memoriam

5.8%

Top of the World

5.8%

Secure the Perimeter

5.8%

Searching In Shadows

5.8%

Desert History: Area 51

5.8%

When a Curse is a Blessing

5.8%

Taking a Peak

5.8%

Citizen Grond

5.8%

Lemurian Sub Victory

5.8%

Canada History: Argent Snow Thrush Sanctuary

5.8%

Safari

5.8%

Ghost Camp

5.8%

Canada History: Great Bear Lake

5.8%

Shogun

5.8%

I Am the Egg-Man

5.8%

High Five

5.8%

Flame Retardant

5.8%

Teleios' Journals

5.8%

Communication Breakdown

5.8%

Combatant

5.8%

Iguana

5.8%

U.T.C. Bronze Belt

5.8%

Colonel

5.8%

Destroid Victory

5.8%

Deep Purple

5.8%

Those Who Dwell in Bleakness

5.8%

Collateral Damage

5.8%

Shadow of the Shark Men

5.8%

Firewalker

5.8%

Prime Time Regular

5.8%

Pit VIPER

5.8%

Good Fella

5.8%

Duelist

5.8%

Flyswatter

5.8%

Blue Collar

5.8%

The Deep End

5.8%

Billy Goat Bluff

5.8%

Offensive Line

5.8%

Monster Island History: Andrithal

5.8%

Aegir Rescue Diver

5.8%

Scaley

5.8%

Nest of Serpents

5.8%

Private Practice

5.8%

The Beast Within

5.8%

Thermonuclear

5.8%

Another One for the Fire

5.8%

Manimal Resources

5.8%

Conviction

5.8%

War of the 'Foots

5.8%

Blind Psi-ded

5.8%

Vanquished Stingray

5.8%

I Believe

5.8%

Bottom Feeder

5.8%

Cherenkov's Radiation

5.8%

Fully Submersible

5.8%

Grease Monkey

5.8%

The Cast Away

5.8%

Vanquished Bleak Elder

5.8%

Vanquished Hyrg Coruscator

5.8%

Lemuria History: Rastrinfhar's Abyss

5.8%

Resonant

5.8%

Vanquished Kigatilik

5.8%

Vanquished Dr. Dino Demogaard

5.8%

Lemuria History: Undying Reef

5.8%

Vanquished Roman Stepanov

5.8%

Vanquished Ripper

5.8%

Vanquished Captain Claw

5.8%

Vanquished Vikorin the Blind

5.8%

The Worms Crawl Out

5.8%

Blazing

5.8%

Alternative Energies

5.8%

Historian: Millennium City

Research the history of notable Millennium City sites
5.8%

Flame-kissed

5.8%

Pirates of the Abyss

5.7%

Black Belt

5.7%

Warden

Defeat 1000 Convicts Nemesis Minions
5.7%

Kings of Edom Loremaster

5.7%

Gadroon Orders

5.7%

Puppetmaster

5.7%

Big Game Hunter

5.7%

Dr. Destroyer Loremaster

5.7%

Head for the Hills

5.7%

Bounty Hunter

5.7%

Exterminator

Defeat 1000 Insectoid Nemesis Minions
5.7%

Crowns of Krim Loremaster

5.7%

Fireproof

Defeat 1000 Infernal Nemesis Minions
5.7%

Alien Invader Loremaster

5.7%

Deputy

5.7%

The Exorcist

Defeat 1000 Demon Nemesis Minions
5.7%

Ripley

Defeat 1000 Alien Nemesis Minions
5.7%

Empyrean Construct Victory

5.7%

Buckaroo

5.7%

Not Dead Yet

5.7%

Mad Correspondence

5.7%

Early Bird

5.7%

Lemurian Carvings

5.7%

Monster Island: Cartographer

Clear all of the map and find all respawn points on Monster Island.
5.7%

VIPER Loremaster

5.7%

Monster Island: Spawn Camper

Find all Respawns in Monster Island
5.7%

Mechanon Loremaster

5.7%

Revolution under the Sea

5.7%

Slayer

5.7%

Teleios Loremaster

5.7%

Historian: Monster Island

Find and investigate the historical objects in each neighborhood of Monster Island.
5.7%

Get to the Point

5.7%

Desert Bounty Hunter

5.7%

Drill Bits

5.7%

Insecticide

5.7%

Doppelganger

5.7%

Angel

5.7%

The Vengeance Journals

5.7%

Annihilator

5.7%

Pay-per-view Star

5.7%

As Seen on T.V.

5.7%

Quality Control

5.7%

Danger Magnet

5.7%

Heavyweight

5.7%

Tower Assault

5.7%

African Art Collector

5.7%

Felon

5.7%

Major Circuit

5.7%

VIPER Recruitment

5.7%

Beastmaster

5.7%

Johnston's Private Reserve

5.7%

Gladiator

5.7%

Deadly

5.7%

Dangerous

5.7%

Qliphothic Lore

5.7%

Corsair

Defeat 1000 Pirate Nemesis Minions
5.7%

Malchick

5.7%

Rift Runner

5.7%

Great Demon Victory

5.7%

Dai-Gensui

Defeat 1000 Ninja Nemesis Minions
5.7%

Destroyerology 101

5.7%

Buried at Sea

5.7%

End of Line

Defeat 1000 Robot Nemesis Minions
5.7%

General

Defeat 1000 Soldier Nemesis Minions
5.7%

B.A.S.H. Championship

5.7%

Battle Toads

5.7%

Ruffian

5.7%

B.A.S.H. Silver Belt

5.7%

Blaze

5.7%

Hooligan

Defeat 1000 Thug Nemesis Minions
5.7%

Vulcan's Champion

5.7%

Van Helsing

Defeat 1000 Undead Nemesis Minions
5.7%

Herpetologist

Defeat 1000 Lizardmen Nemesis Minions
5.7%

Machine Revolution

5.7%

Mephistopheles

Defeat 5000 Demons
5.7%

Jurassic Perk

5.7%

Destroid Triumph

Defeat 5000 Destroids
5.7%

Bite Me

5.7%

Who's Laughing Now?

5.7%

Hellraiser

Defeat 5000 Demon
5.7%

Coming to Get You

5.7%

Shaolin

Defeat 5000 Cult of the Red Banner
5.7%

The Godfather

5.7%

Dean of Wormers

Defeat 5000 Elder Worms
5.7%

Empyrean Construct Triumph

Defeat 5000 Empyrean Constructs
5.7%

Exploding Cigar

Defeat 5000 FoxBattle Bots
5.7%

Pugilist

5.7%

Droogie

Defeat 5000 Black Ace Gang Members
5.7%

Towering Inferno

Defeat 5000 Fire Demons
5.7%

Ghost Buster

Defeat 5000 Evil Spirits
5.7%

Executioner

Defeat 5000 Escaped Prisoners
5.7%

Vanquished Teleios

5.7%

Leader of the Pack

5.7%

Cowpuncher

Defeat 5000 Cowboy Robots
5.7%

Moonstruck

5.7%

Murmillo

5.7%

Hoplomachus

5.7%

Secutor

5.7%

Adamant

5.7%

Obliterator

5.7%

Canada: Spawn Camper

Find all Respawns in Canada
5.7%

Historian: Canada

Find and investigate the historical objects in each neighborhood of Canada.
5.7%

Primus Palus

5.7%

Historian: Desert

Research the history of notable Desert sites.
5.7%

Surgeon General

5.7%

Broken Toy

5.7%

Hail to the King

5.7%

King of the Zombies

5.7%

Cabellero

Defeat 5000 Burnside Ghosts
5.7%

Bleak Minion Triumph

Defeat 5000 Bleak Minions
5.7%

Neptune

Defeat 5000 Aquatic Lemurians
5.7%

Winter Warrior

5.7%

CEO

Defeat 5000 Argent
5.7%

Open Mission: Great Barrier Grief

5.7%

Open Mission: Plunder the Sea

5.7%

Captain Ahab

Defeat 5000 Sea Creatures
5.7%

Perfection of Madness

5.7%

Dead Ringer

Defeat 5000 Teleioclones
5.7%

Aliens of Earth

5.7%

Urban Legend

Defeat 5000 Corrupted Bigfoot
5.7%

Inside My Head

5.7%

Buccaneer

Defeat 5000 Pirate Ghosts
5.7%

Migraine

Defeat 5000 PSI
5.7%

Bugzapper

Defeat 5000 Qularr
5.7%

Bait & Switch

5.7%

Corporate Malfeasance

5.7%

Hidden Treasure

5.7%

Lemuria: Spawn Camper

Discover all Respawn Points in Lemuria
5.7%

Historian: Lemuria

Research the history of notable Lemurian sites.
5.7%

Viper's Supersoldier Program

5.7%

Freebooter

5.7%

Apocalypse Silver Belt

5.7%

Snake Charmer

Defeat 5000 Viper
5.7%

Lemuria: Cartographer

Enter all neighborhoods and find all respawn points in Lemuria.
5.7%

Demolition Man

Destroy 25000 Objects
5.7%

Be Prepared

5.7%

Great Demon Triumph

Defeat 5000 Great Demon Minions
5.7%

Air Wolf

5.7%

Mountie

Defeat 5000 Hunter-Patriots
5.7%

Wolfsbane

5.7%

Garbage Collector

5.7%

Easy Rider

Defeat 5000 Cobra Lord Gang Members
5.7%

Psych Ward

Defeat 5000 Maniac Gang Members
5.7%

Purple Haze

Defeat 5000 New Purple Gang Members
5.7%

Sea Wolf

5.7%

WMD

Defeat 5000 Irradiates
5.7%

Manimal Triumph

Defeat 5000 Man Animal Hybrids
5.7%

Hatchling Triumph

Defeat 5000 Teleiosaurus Hatchlings
5.7%

Volatile

5.7%

Jouster

5.7%

Gets Up and Kills

5.7%

Komodo

Defeat 5000 Lemurians
5.7%

Lemurian Sub Triumph

Defeat 50 Lemurian Submarines
5.7%

Scarface

5.7%

Aegir Master Diver

5.7%

Convict

5.7%

I'd rather be sailing

5.7%

All About VIPER

5.7%

Empyrean Construct Assault

5.7%

The Crowns of Darkness, Blood, and Fire

5.7%

Maple Leaf

5.7%

Apocalypse: Stronghold - Silver Belt

5.7%

Pacify the Spirits

5.7%

Electrified

5.7%

Slightly Queasy

5.7%

The Impaler

5.7%

Evil Eye

5.7%

Apocalypse Survivor

5.7%

Acoustic

5.7%

Death by a Thousand Cuts

5.7%

Snow Flake

5.7%

Swabbie

5.7%

Parole Officer

5.7%

Apocalypse: Stronghold - Bronze Belt

5.7%

Cold-blooded

5.7%

Battle Arena Super Heroes - Bronze Belt

5.7%

Jar Collector

5.7%

Tenderfoot

5.7%

Building a Better Serpent

5.7%

Battle Arena Super Heroes - Silver Belt

5.7%

Destroyer Research

5.7%

Torpedo Run

5.7%

Don't Go Chasing Waterfalls

5.7%

Flayed

5.7%

Apocalypse: Stronghold - Gold Belt

5.7%

Deep Impact

5.7%

Warped

5.7%

Battle Arena Super Heroes - Gold Belt

5.7%

The Flame of Krim

5.7%

A Bit Green

5.7%

Hexed and Vexed

5.7%

Canada: Force Station Steelhead

5.7%

Ego

5.7%

Sub Zero

5.7%

Jailbird

5.7%

Ice Cube

5.7%

Baywatch

5.7%

Toxic Avenger

5.7%

Master of the Arcane

5.7%

Supercharged

5.7%

Absolute Zero

5.7%

Desert History: Qularr Crash Site

5.7%

Stop and smell the...

5.7%

Multidimensional

5.7%

Shattered

5.7%

Jolt

5.7%

Pesticide

5.7%

Goes to 11

5.7%

Ruin from the Ancient Past

5.7%

Crispy

5.7%

Desert History: Uranium Flats

5.7%

Charred

5.7%

Damaged Ego

5.7%

Bruised Ego

5.7%

Perforated

5.7%

Under Pressure

5.7%

Lemuria History: Caliginous Depths

5.7%

Decimated Ego

5.7%

Diamond

5.7%

Necronomicon

5.7%

Canada History: Hoarfrost Hills

5.7%

Desert History: Devil's Head Mesa

5.7%

Toxic Crusader

5.7%

Bleak Minion Victory

5.7%

Judge

5.7%

Myth Buster

5.7%

Particle Man

5.7%

From Bad to Worse

5.7%

Flak Attack

5.7%

Ifrit

5.7%

World Circuit

5.7%

Mr. Robotto

5.7%

Apocalypse Bronze Belt

5.7%

Brainfreeze

5.7%

Wrangler

5.7%

Well-done

5.7%

Respect for the Dead

5.7%

Little Nook

5.7%

The Harrowing

5.7%

The PSI Conspiracy

5.7%

Impaled

5.7%

Great White

5.7%

Number One Crush

5.7%

Reflections on Destroyer

5.7%

Decoy

5.7%

Street Racer

5.7%

Canada: Cartographer

Explore all of the map and find all of the respawn points in Canada.
5.7%

Teleios' Experiments

5.7%

Apocalypse Championship

5.7%

Joy Buzzer

5.7%

Prison Guard Victory

5.7%

Medic

5.7%

U.T.C. Silver Belt

5.7%

Mystery of Mechanon

5.7%

Home on the Range

5.7%

Hatchling Victory

5.7%

Aegir Wreck Diver

5.7%

The Crowns of Krim

5.7%

Banzai Pipeline

5.7%

Aegir Cave Diver

5.7%

Vanquished Teleiosaurus Hatchling

5.7%

Hole In The Wall

5.7%

Karkaradon Texts

5.7%

B.A.S.H. Bronze Belt

5.7%

Vanquished The Bronze King

5.7%

Steadfast

5.7%

Steam Bath

5.7%

Angler

5.7%

Atomized

5.7%

Privateer

5.7%

Shadow of the Destroyer

5.7%

The Kings Shall Rise

5.7%

Rubber Room

5.7%

Harmful

5.7%

Zapped

5.7%

A Taste for the Toxic

5.7%

Changer of Worlds

5.7%

Orca

5.7%

Banisher

5.7%

Predator

5.7%

Vanquished Grond

5.7%

Trapper

5.7%

Bad Vibrations

5.7%

Vanquished Qwyjibo

5.7%

Qularr Operations

5.7%

Top of the Heap

5.7%

Super Ego

5.7%

Atom Smasher

5.6%

Swashbuckler

5.6%

Mech Warrior

Defeat 5000 Bureau 17 Robots
5.6%

Park Ranger

Defeat 5000 Contaminated Wildlife
5.6%

Netherdemon Assault

5.6%

Haunted

5.6%

Rescue Dog

5.6%

Ultimate Tournament of Champions - Silver Belt

5.6%

Vanquished the Ghost Pirate Ship

5.6%

Vanquished Megalodon

5.6%

Vanquished The Maw

5.6%

Sheriff

Defeat 1000 Cowboy Nemesis Minions
5.6%

Vanquished Rampaging Teleioraptor

5.6%

Open Mission: Cleaning up the 'Hood

5.6%

Sharkbite Survivor

5.6%

Vanquished Leviathan

5.6%

Vanquish Bronze King

5.6%

Lightning Rod

5.6%

Smooth Criminal

5.6%

U.T.C.Championship

5.6%

Surgeon

5.6%

Special Circuit

5.6%

Netherdemon Victory

5.6%

Open Mission: Trumping the Shark

5.6%

Ultimate Tournament of Champions - Bronze Belt

5.6%

Netherdemon Triumph

Defeat 5000 Nether Demons
5.6%

Tesseract

5.6%

Mako

Defeat 5000 Karkaradon
5.6%

Say What?

5.6%

Hard of Hearing

5.6%

Glacier

5.6%

Stay Out of the Lava

5.6%

Glows in the Dark

5.6%

Jurassic Perk

5.6%

Ultimate Tournament of Champions - Gold Belt

5.6%

Just a flesh wound

5.6%

Prison Guard Triumph

Defeat 5000 Prison Guards
5.6%

Pet Cemetary

Defeat 5000 Pets
5.6%

Prosecutor

Defeat 5000 Prisoners
5.6%

Toad Warrior

Defeat 5000 Gadroons