Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

CastleStorm

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 46
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

It's About to Get Real

Unlock 'Dark Forest' in the Campaign mode.
77.0%


Dropping Like Flies

Score a x10 or higher killing streak.
76.8%


Vikings Gonna Vike

Unlock 'Kingskeep' in the Campaign mode.
74.4%


Angry Demolition

Destroy 3 enemy rooms with one shot.
71.9%


Ten Heads

Make 10 headshot kills in a row in any game mode.
68.8%


Jewel Heist

Unlock 'Donkey Island' in the Campaign mode.
63.4%


Hard Hat Area

Kill an enemy troop by collapsing his own castle on him in any game mode.
61.8%


Troll Hunter

Kill a troll with any hero in any game mode.
57.3%


Crowd Control

Score a x5 or higher multikill.
53.6%


Saddle Up Your Donkeys

Unlock 'Ore Mine' in the Campaign mode.
49.2%


Budding Architect

Win a battle using a custom castle built in the Castle Editor in any game mode.
48.5%


This Mine Is My Mine

Unlock 'Creek Crossing' in the Campaign mode.
42.7%


Fight in the Shade

Shoot at least 30 javelins within a shooting frenzy.
40.5%


Clear Eyes, Full Hearts

Unlock 'Mountain Entrance' in the Campaign mode.
39.6%


Rock Blocked

Unlock 'Mountain Passage' in the Campaign mode.
37.3%


Northern Exposure

Unlock 'Viking Border' in the Campaign mode.
34.9%


A Fistful of Hammers

Unlock 'Norsheim' in the Campaign mode.
29.2%


Upgrayedded

Upgrade a troop, projectile, spell or bonus room to its maximum level in any game mode.
27.2%


Dragon Slayer

Kill a dragon with any hero in any game mode.
26.9%


The Family Business

Unlock 'Troll Village' in the Campaign mode.
24.2%


Return to Sender

Kill an enemy troop by deflecting one of the enemy's projectiles in any game mode.
22.9%


Friends in Large Places

Unlock 'Bladgard' in the Campaign mode.
20.8%


Peace... Forever?

Finish the Campaign mode.
17.2%


Chip Off the Old Block

Win the King's Tournament with the mystery knight.
12.0%


Princesslessness

Hold back all the attackers in the Shiny Forest.
10.2%


Princess Rescued

Rescue the Princess from the city of Stonecrest.
8.8%


Flight to Vikingland

Secure the Royal Airport to get a flight to Vikingland.
8.3%


LZ Secured

Capture the Skyship Harbor of Vikingland.
7.0%


Prison Breaker

Escape from the prison of Vikingland.
6.9%


Monster Killer

Kill the monster protecting Bladgard.
6.8%


Royal Revenge

Defeat the final boss of the Royal Guard campaign.
6.7%


This is My Town!

Liberate Norsheim.
6.1%


Eagle Eye

Kill the flag carrier with a Homing Eagle projectile in any game mode.
5.8%


Throwing Like a Girl

Prove yourself a worthy leader in the Battle Arena.
5.4%


Against the Machine

Win a Skirmish battle on the most difficult AI setting.
5.2%


Unwelcome Arrival

Capture the Royal Airport.
5.0%


No Kingdom for the Old Man

Secure King Edgar's safety.
4.7%


Fate of Traitors

Defeat the traitor's army at Stonecrest.
4.5%


For My Father

Defeat the final boss of the Viking Elites campaign.
4.1%


Here I Am

Finish an online ranked match.
3.2%


Taste of Victory

Win an online ranked match.
2.0%


All-Star

Reach 100% completion in Campaign mode by obtaining all the stars.
1.7%


Superstar

Earn all the stars of the Royal Guard campaign.
1.2%


Fear No One

Win a ranked match against a player with higher multiplayer rank.
1.0%


Megastar

Earn all the stars of the Viking Elites campaign.
1.0%


Survival Honor

Post a result on every single player Survival leaderboard.
0.7%