Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

CastleStorm

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 46
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
71.4%

It's About to Get Real

Unlock 'Dark Forest' in the Campaign mode.
71.1%

Dropping Like Flies

Score a x10 or higher killing streak.
68.7%

Vikings Gonna Vike

Unlock 'Kingskeep' in the Campaign mode.
67.6%

Angry Demolition

Destroy 3 enemy rooms with one shot.
63.1%

Ten Heads

Make 10 headshot kills in a row in any game mode.
57.6%

Jewel Heist

Unlock 'Donkey Island' in the Campaign mode.
57.6%

Hard Hat Area

Kill an enemy troop by collapsing his own castle on him in any game mode.
52.3%

Troll Hunter

Kill a troll with any hero in any game mode.
49.2%

Crowd Control

Score a x5 or higher multikill.
44.4%

Saddle Up Your Donkeys

Unlock 'Ore Mine' in the Campaign mode.
43.5%

Budding Architect

Win a battle using a custom castle built in the Castle Editor in any game mode.
38.6%

This Mine Is My Mine

Unlock 'Creek Crossing' in the Campaign mode.
37.1%

Fight in the Shade

Shoot at least 30 javelins within a shooting frenzy.
35.7%

Clear Eyes, Full Hearts

Unlock 'Mountain Entrance' in the Campaign mode.
33.7%

Rock Blocked

Unlock 'Mountain Passage' in the Campaign mode.
31.5%

Northern Exposure

Unlock 'Viking Border' in the Campaign mode.
26.6%

A Fistful of Hammers

Unlock 'Norsheim' in the Campaign mode.
25.3%

Upgrayedded

Upgrade a troop, projectile, spell or bonus room to its maximum level in any game mode.
24.6%

Dragon Slayer

Kill a dragon with any hero in any game mode.
22.2%

The Family Business

Unlock 'Troll Village' in the Campaign mode.
21.6%

Return to Sender

Kill an enemy troop by deflecting one of the enemy's projectiles in any game mode.
19.3%

Friends in Large Places

Unlock 'Bladgard' in the Campaign mode.
16.1%

Peace... Forever?

Finish the Campaign mode.
11.5%

Chip Off the Old Block

Win the King's Tournament with the mystery knight.
9.9%

Princesslessness

Hold back all the attackers in the Shiny Forest.
8.6%

Princess Rescued

Rescue the Princess from the city of Stonecrest.
8.1%

Flight to Vikingland

Secure the Royal Airport to get a flight to Vikingland.
7.5%

Prison Breaker

Escape from the prison of Vikingland.
6.9%

LZ Secured

Capture the Skyship Harbor of Vikingland.
6.8%

This is My Town!

Liberate Norsheim.
6.7%

Monster Killer

Kill the monster protecting Bladgard.
6.6%

Royal Revenge

Defeat the final boss of the Royal Guard campaign.
6.0%

Throwing Like a Girl

Prove yourself a worthy leader in the Battle Arena.
5.9%

Eagle Eye

Kill the flag carrier with a Homing Eagle projectile in any game mode.
5.6%

Unwelcome Arrival

Capture the Royal Airport.
5.3%

No Kingdom for the Old Man

Secure King Edgar's safety.
5.1%

Against the Machine

Win a Skirmish battle on the most difficult AI setting.
5.1%

Fate of Traitors

Defeat the traitor's army at Stonecrest.
4.6%

For My Father

Defeat the final boss of the Viking Elites campaign.
2.8%

Here I Am

Finish an online ranked match.
2.0%

All-Star

Reach 100% completion in Campaign mode by obtaining all the stars.
2.0%

Taste of Victory

Win an online ranked match.
1.6%

Superstar

Earn all the stars of the Royal Guard campaign.
1.3%

Megastar

Earn all the stars of the Viking Elites campaign.
1.2%

Fear No One

Win a ranked match against a player with higher multiplayer rank.
1.0%

Survival Honor

Post a result on every single player Survival leaderboard.