Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Cannon Brawl

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 30
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
69.5%

Upgrader

Upgrade buildings 10 times.
60.5%

Shields Flanked

Damage Shield Towers 5 times by shooting around their shields.
46.2%

Naval Destruction

Defeat the enemy warship boss in Campaign mode
43.4%

Reflection Pro

Reflect your laser off an enemy shield to damage another enemy building
41.9%

Constructor

Build 250 buildings
37.7%

Lay Waste

Destroy 250 buildings
35.8%

Ensign

Rank up to ensign by playing multiplayer
35.6%

Air Superiority

Defeat the enemy airship boss in Campaign mode
31.4%

Lieutenant

Rank up to Lieutenant by playing multiplayer
30.0%

Reflection King

Reflection your laser off two enemy shields to damage another enemy building
28.6%

Dunked

Drop the enemy HQ in the water.
23.6%

Commander

Rank up to Commander by playing multiplayer
22.3%

Robot Wrecker

Defeat the enemy robot boss in Campaign mode
19.6%

Captain

Rank up to Captain by playing multiplayer
17.8%

Experienced Builder

Build 500 buildings.
13.8%

Lay Waste 500

Destroy 500 buildings.
9.8%

Vice Admiral

Rank up to Vice Admiral by playing multiplayer
9.4%

Completionator

Earn all 57 medals.
9.0%

Advanced Builder

Build 1000 buildings.
6.7%

I Think I Can Do This!

Defeat the enemy warship on nightmare mode.
6.5%

Admiral

Rank up to Admiral by playing multiplayer
6.0%

Lay Waste 1000

Destroy 1000 buildings.
4.2%

Grand Admiral

Rank up to Grand Admiral by playing multiplayer
3.6%

I CAN Do This!

Defeat the enemy airship on nightmare mode.
3.3%

Aggressor

Defeat Insane AI in Battle vs. AI mode without using shields
2.7%

Wake Up

Complete the campaign on nightmare mode. You did it!
2.1%

Doomsday

Win against the insane AI by selecting the warhead as your only attack building (Banks count as an attack build).
1.6%

Playing With Fire

Destroy 4 buildings during one blasting of the Flame Thrower
1.0%

Master Builder

Build 5000 buildings.
0.8%

Lay Waste 5000

Destroy 5000 buildings