Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Cannon Brawl

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 30
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
69.6%

Upgrader

Upgrade buildings 10 times.
60.6%

Shields Flanked

Damage Shield Towers 5 times by shooting around their shields.
46.7%

Naval Destruction

Defeat the enemy warship boss in Campaign mode
44.0%

Reflection Pro

Reflect your laser off an enemy shield to damage another enemy building
42.3%

Constructor

Build 250 buildings
38.1%

Lay Waste

Destroy 250 buildings
36.7%

Ensign

Rank up to ensign by playing multiplayer
36.1%

Air Superiority

Defeat the enemy airship boss in Campaign mode
32.4%

Lieutenant

Rank up to Lieutenant by playing multiplayer
30.5%

Reflection King

Reflection your laser off two enemy shields to damage another enemy building
29.5%

Dunked

Drop the enemy HQ in the water.
24.5%

Commander

Rank up to Commander by playing multiplayer
22.8%

Robot Wrecker

Defeat the enemy robot boss in Campaign mode
20.3%

Captain

Rank up to Captain by playing multiplayer
19.3%

Experienced Builder

Build 500 buildings.
14.8%

Lay Waste 500

Destroy 500 buildings.
10.2%

Vice Admiral

Rank up to Vice Admiral by playing multiplayer
9.7%

Completionator

Earn all 57 medals.
9.7%

Advanced Builder

Build 1000 buildings.
7.0%

I Think I Can Do This!

Defeat the enemy warship on nightmare mode.
6.8%

Admiral

Rank up to Admiral by playing multiplayer
6.4%

Lay Waste 1000

Destroy 1000 buildings.
4.5%

Grand Admiral

Rank up to Grand Admiral by playing multiplayer
3.7%

I CAN Do This!

Defeat the enemy airship on nightmare mode.
3.4%

Aggressor

Defeat Insane AI in Battle vs. AI mode without using shields
2.8%

Wake Up

Complete the campaign on nightmare mode. You did it!
2.0%

Doomsday

Win against the insane AI by selecting the warhead as your only attack building (Banks count as an attack build).
1.6%

Playing With Fire

Destroy 4 buildings during one blasting of the Flame Thrower
1.1%

Master Builder

Build 5000 buildings.
0.8%

Lay Waste 5000

Destroy 5000 buildings