Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Cannon Brawl

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 30
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
69.5%

Upgrader

Upgrade buildings 10 times.
60.4%

Shields Flanked

Damage Shield Towers 5 times by shooting around their shields.
46.8%

Naval Destruction

Defeat the enemy warship boss in Campaign mode
44.1%

Reflection Pro

Reflect your laser off an enemy shield to damage another enemy building
42.4%

Constructor

Build 250 buildings
38.1%

Lay Waste

Destroy 250 buildings
37.2%

Ensign

Rank up to ensign by playing multiplayer
36.1%

Air Superiority

Defeat the enemy airship boss in Campaign mode
32.9%

Lieutenant

Rank up to Lieutenant by playing multiplayer
30.6%

Reflection King

Reflection your laser off two enemy shields to damage another enemy building
30.1%

Dunked

Drop the enemy HQ in the water.
24.9%

Commander

Rank up to Commander by playing multiplayer
23.0%

Robot Wrecker

Defeat the enemy robot boss in Campaign mode
20.7%

Captain

Rank up to Captain by playing multiplayer
20.0%

Experienced Builder

Build 500 buildings.
15.3%

Lay Waste 500

Destroy 500 buildings.
10.5%

Vice Admiral

Rank up to Vice Admiral by playing multiplayer
10.1%

Advanced Builder

Build 1000 buildings.
9.9%

Completionator

Earn all 57 medals.
7.1%

I Think I Can Do This!

Defeat the enemy warship on nightmare mode.
7.0%

Admiral

Rank up to Admiral by playing multiplayer
6.6%

Lay Waste 1000

Destroy 1000 buildings.
4.6%

Grand Admiral

Rank up to Grand Admiral by playing multiplayer
3.8%

I CAN Do This!

Defeat the enemy airship on nightmare mode.
3.4%

Aggressor

Defeat Insane AI in Battle vs. AI mode without using shields
2.9%

Wake Up

Complete the campaign on nightmare mode. You did it!
2.1%

Doomsday

Win against the insane AI by selecting the warhead as your only attack building (Banks count as an attack build).
1.7%

Playing With Fire

Destroy 4 buildings during one blasting of the Flame Thrower
1.1%

Master Builder

Build 5000 buildings.
0.9%

Lay Waste 5000

Destroy 5000 buildings