Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Call of Duty: Black Ops

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 68
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Sacrifice

Ensure your squad escapes safely from Cuba.
73.7%


Death to Dictators

Take down Castro with a headshot.
69.0%


Give me liberty, or give me death

Escape Vorkuta.
68.5%


VIP

Receive orders from Lancer.
67.8%


A safer place

Sabotage the Soviet space program.
64.2%


Looks don't count

Break the siege in the battle of Khe Sanh.
60.0%


SOG Rules

Retrieve the dossier and the defector from Hue City.
57.1%


Broken English

Escape Kowloon.
55.2%


The Dragon Within

Kill 10 NVA with Dragon's Breath rounds.
54.9%


Some wounds never heal

Escape the past.
53.6%


Raining Pain

Rack up a body count of 20 NVA using air support in Hue City.
51.8%


Never get off the boat

Find the Soviet connection in Laos.
51.6%


Clarity

Crack the code.
46.9%


Up close and personal

Silently take out 3 VC.
46.1%


Stand Down

Complete the campaign on any difficulty.
46.1%


Vehicular Slaughter

Destroy all enemies on vehicles during the prison break.
38.8%


"Insert Coin"

Access the terminal and battle the forces of the Cosmic Silverback in Dead Ops Arcade.
36.1%


Just ask me nicely

31.2%


Unconventional Warfare

Use the explosive bolts to kill 30 enemies in the campaign.
28.8%


Sally Likes Blood

Demonstrate killer economic sensibilities by taking down 3 enemies with a single bullet
28.7%


Lord Nelson

Destroy all targets and structures while making your way up the river.
24.2%


Heavy Hand

Use the Grim Reaper to destroy the MG emplacement.
14.0%


Mr. Black OP

Enter the Soviet relay station undetected.
13.5%


Slingshot Kid

Destroy all slingshot targets in 3 attempts.
11.4%


Pathfinder

Guide the squad through the Soviet outpost without them getting killed.
11.1%


No Leaks

Make it through the NOVA 6 gas without dying on Rebirth Island.
10.2%


Tough Economy

Use no more than 6 TOW guided missiles to destroy the tanks in the defense of Khe Sanh.
8.9%


Eaten by a Grue

8.5%


I hate monkeys

Kill 7 monkeys in under 10 seconds in the Rebirth labs.
6.0%


BLACK OP MASTER

Complete the campaign on Hardened or Veteran difficulty.
5.9%


Hands Off the Merchandise

Kill the Pentagon thief before it can steal your load-out.
4.9%


Russian bar-b-q

Incinerate 10 enemies with the flamethrower attachment in the POW compound.
4.4%


Frag Master

Kill 5 enemies with a single frag grenade in the campaign.
3.8%


Cold Warrior

Complete "Operation 40," "Vorkuta," and "Executive Order" on Veteran difficulty.
3.6%


Double Trouble

Use only dual wield weapons to escape Kowloon.
3.4%


Down and Dirty

Complete "SOG" and "The Defector" on Veteran difficulty.
2.7%


The eagle has landers

In Ascension, escape on all 3 lunar landers.
2.6%


Not Today

Complete "Crash Site," "WMD," and "Payback" on Veteran difficulty.
2.5%


It's your funeral

Complete "Numbers," "Project Nova," and "Victor Charlie" on Veteran difficulty.
2.5%


Burn Notice

Complete "Rebirth" and "Redemption" on Veteran difficulty.
2.2%


See Me, Stab Me, Heal Me

2.1%


They are going THROUGH!

In Ascension, kill at least 5 zombies with 1 Gersh Device.
1.9%


Double Whammy

Destroy both helicopters with one Valkyrie missile from the deck of the ship.
1.8%


With extreme prejudice

Get to the POW compound in the Hind using only rockets.
1.7%


Monkey See, Monkey Don't

In Shangri-La, get something from the monkeys.
1.6%


One Small Hack for a Man...

In Moon, hack something.
1.5%


Quiet on the Set

In Call of the Dead, cut the lights on the Director
1.5%


Zomb Disposal

In Shangri-La, dispose of a Napalm zombie without it harming any players.
1.4%


Blinded By the Fright

In Shangri-La, kill a Shrieker zombie while blinded by it.
1.4%


The Collector

Buy every weapon off the walls in a single Zombies game.
1.3%


Easy Rhino

In Dead Ops Arcade, use a Speed Boost to blast through 20 or more enemies at one time.
1.3%


Chimp on the barbie

In Ascension, kill a space monkey with a fire trap.
1.2%


Closer Analysis

Find all the hidden intel.
1.2%


Fully Armed and Operational

In Moon, acquire 3 pack-a-punched weapons at the same time.
1.1%


Space Race

In Ascension, Pack-a-Punch a weapon by round 8.
1.0%


Light Foot

Escape the ship with 2:15 left on the timer in Veteran.
1.0%


Stand-in

In Call of the Dead, send the crew to Paradise in solo or co-op.
1.0%


Cryogenic Slumber Party

In Moon, complete Richtofen's grand scheme.
1.0%


Stuntman

In Call of the Dead, make a zombie explode using the V-R11
0.9%


Sacrificial Lamb

Kill 6 zombies after getting shot by a Pack-a-Punched Crossbow bolt.
0.8%


Ensemble Cast

In Call of the Dead, send the crew to Paradise in co-op
0.8%


Big Bang Theory

In Moon, gain sweet, sweet, revenge.
0.7%


Shooting on Location

In Call of the Dead, kill 10 zombies with one Scavenger shot from over 100 feet away
0.7%


One Giant Leap

In Moon, become trapped in the Receiving Area and free yourself through resurrection in co-op.
0.7%


Time Travel Will Tell

In Shangri-La, acquire the focusing stone.
0.7%


Small Consolation

In Shangri-La, use the 31-79 JGb215 on each type of zombie.
0.7%


Perks in Spaaaaace!

In Moon, purchase every perk in one game.
0.6%


Ground Control

In Moon, prevent each excavator from breaching the base in one game.
0.6%