Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Brothers - A Tale of Two Sons

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
34.3%

Call of the giants

You sounded a giant horn.
24.8%

Bunny Buddies

You made the bunnies play nice.
23.1%

Turtle Soup

You helped the turtles to the sea.
20.6%

A sad tune

You made someone feel better.
20.6%

Windpipe

You made the inventor dance.
14.4%

Whale Song

You practised singing.
13.5%

Wishing Well

You threw someone's ball down a well… Shame on you.
12.4%

Behind the Curtain

You found a secret.
12.0%

Falling star

Make a wish.
10.3%

Black Sheep

Every family's got one.
9.1%

Take a Break

You took a break from adventuring.
8.1%

Love Birds

You re-united the two love birds.