Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Brothers - A Tale of Two Sons

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Call of the giants

You sounded a giant horn.
36.5%


Bunny Buddies

You made the bunnies play nice.
25.4%


Turtle Soup

You helped the turtles to the sea.
24.7%


Windpipe

You made the inventor dance.
22.1%


A sad tune

You made someone feel better.
20.8%


Whale Song

You practised singing.
15.2%


Falling star

Make a wish.
12.1%


Wishing Well

You threw someone's ball down a well… Shame on you.
12.0%


Behind the Curtain

You found a secret.
11.8%


Black Sheep

Every family's got one.
9.6%


Take a Break

You took a break from adventuring.
7.9%


Love Birds

You re-united the two love birds.
7.4%