สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Booster Trooper

กระดานผู้นำทั่วโลก
 


Total Wins

1 - 15 of 200 entries

#1
20,008
 

#2
19,530
 

#4
16,786
 

#5
14,535
 

#6
13,841
 

#7
13,169
 

#8
13,132
 

#9
13,104
 

#10
12,895
 

#11
12,853
 

#12
11,909
 

#13
11,864
 

#14
11,737
 

#15
11,653
 

1 - 15 of 200 entries