สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Booster Trooper

 


Total Wins

1 - 15 of 200 entries

#1
20,008
 

#3
16,736
 

#4
13,841
 

#5
13,169
 

#6
12,895
 

#7
11,864
 

#8
11,737
 

#9
11,653
 

#10
11,647
 

#11
11,597
 

#12
10,718
 

#13
10,570
 

#14
10,254
 

#15
10,182
 

1 - 15 of 200 entries