Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Blackwell Deception

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 18
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Teamwork

Use both Rosa and Joey to solve a puzzle
42.5%


Geromino!

Save a ghost... and yourself
40.6%


Key Snatcher

Sometimes you've gotta rob a few old ladies...
36.1%


Out of Sight

Get out of a sticky situation
36.0%


Check out the Competition

Visit another psychic
35.9%


Dumpster Diver

Find a lost item
35.6%


Take my Card

Use Rosa's business card for an unintended purpose
34.5%


Music Lover

Find Jamie's favorite song
34.4%


Still Got It

Not bad, for a dead guy
34.1%


Back from Beyond

Come back from the void
33.8%


Unbound

Free Rosa
33.7%


Medium Well Done

Complete the game once
33.7%


Bullet Dodger

Escape the yacht with only getting shot once
25.0%


Ghosts of the Past

Find all the references to previous games in Rosa's apartment
23.4%


Blowey Mallone

Use Joey's breath ability on at least 10 people
20.7%


Face Plant

Abuse an innocent
20.7%


Button Pusher

Open the secret compartment on the first try
12.5%


Listen Closely, Now

Finish the game in commentary mode
6.6%