Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

BioShock Infinite

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 80
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
87.0%

Written in the Clouds

73.7%

Welcome to Monument Island

71.5%

A Real Pistol

Killed 25 enemies with the Broadsider Pistol.
66.5%

Shock Tactics

64.0%

First Class Ticket

62.0%

Dress for Success

Equipped a piece of Gear in all four slots.
58.6%

David & Goliath

Killed 20 "Heavy Hitter" enemies.
57.9%

Armed Revolt

57.5%

Coins in the Cushion

Looted 200 containers.
56.7%

Working Class Hero

56.1%

Tear 'em a New One

Opened 30 Tears.
54.8%

Vigorous Opposition

Killed 75 enemies either with a Vigor or while the enemy is under the effects of a Vigor.
51.4%

Blood in the Streets

50.5%

Higher Learning

49.9%

The Roguish Type

Used Elizabeth to pick 30 locks.
47.5%

The Bird or The Cage

47.4%

Tin Soldier

47.3%

Should Auld Acquaintance...

41.8%

Kitted Out

Fully upgraded one weapon and one Vigor.
40.5%

On a Clear Day...

Killed 30 enemies with the Bird's Eye Sniper Rifle.
40.2%

Grand Largesse

Spent $10,000 at the vending machines of Columbia.
37.1%

Big Game Hunter

Killed 100 enemies with the Founder Huntsman Carbine or Vox Burstgun.
37.0%

Saw the Elephant

33.2%

Street Sweeper

Killed 50 enemies with the Founder China Broom Shotgun or Vox Heater.
29.9%

Well Rounded

Used all 8 Vigors against enemies.
29.7%

Loose Cannon

Killed 25 enemies with the Paddywhacker Hand Cannon.
28.1%

Master of Pyrotechnics

Killed 20 enemies with the Barnstormer RPG.
27.7%

Passionately Reciprocated

Killed 150 enemies with the Founder Triple R Machine Gun or Vox Repeater.
27.2%

Hazard Pay

Killed 10 enemies by utilizing environmental hazards.
22.1%

Aerial Assassin

Killed 20 enemies with a Sky-Line Strike.
19.6%

Raising the Bar

Upgraded one attribute (Health, Shield, or Salts) to its maximum level.
19.6%

More for Your Money

Lured 3 enemies into a single Vigor trap 5 times.
18.2%

Strange Bedfellows

Killed 20 enemies using allies brought in through a Tear.
17.9%

Here Little Piggy

Killed 30 enemies with the Founder Pig Volley Gun or Vox Hail Fire.
17.5%

Seasoned to Taste

Killed 30 enemies with the Peppermill Crank Gun.
17.2%

Industrial Accident

Killed 20 enemies with a Sky-Hook Execution.
15.5%

Down in the Briney

13.5%

Going Places

12.6%

Burial at Sea

9.4%

Up and Running

9.0%

Mein Hair

9.0%

Twofer

Knocked out two or more enemies using the same Gas Bolt.
8.7%

Paid in Full

8.6%

Heartbreaker

Killed a Handyman by only shooting his heart.
7.7%

Stone Cold Pinkerton

7.2%

Skeet Shoot

Killed 5 enemies while they are falling.
7.1%

Mind Over Matter

Killed 20 enemies using Possessed machines.
6.7%

Making Some Noise

Gained five noisemakers through lockpicking.
5.6%

Cook and Serve

Made 5 enemies explode with the Radar Range in Burial at Sea - Episode 1.
5.5%

Bolt From the Blue

Killed 5 enemies with a headshot while riding a Sky-Line.
5.3%

Break the Ice

Shattered 5 enemies who had been frozen with Old Man Winter.
4.8%

Bon Voyage

Killed 20 enemies by knocking them off Columbia.
4.7%

Infused with Greatness

Collected every Infusion upgrade in a single game.
3.7%

Fully Equipped

Purchased any two upgrades for Old Man Winter or Radar Range in Burial at Sea - Episode 1.
3.1%

Snowball Effect

Froze 2 enemies with the same Old Man Winter trap.
3.0%

Dead Drop

On three occasions, knocked out an enemy after silently dropping off a Freight Hook.
2.7%

Never Saw It Coming

While invisible, used Peeping Tom to knock out 15 enemies with a melee attack.
2.5%

On the Fly

Killed 30 enemies while riding a Sky-Line.
2.3%

Combination Shock

Performed all 8 of the Vigor combinations.
2.2%

Friendly Skies

Defeated all waves in The OPS Zeal.
1.8%

Auld Lang Syne

1.8%

Eavesdropper

Collected every Voxophone.
1.8%

Confirmed Luddite

Destroyed ten Turrets in Burial at Sea - Episode 1.
1.7%

Missile Defense System

In CitC, killed an enemy with splash damage by shooting a rocket out of the air.
1.7%

Duke or Dimwit?

Defeated all waves in Duke and Dimwit Theater.
1.6%

Museum Curator

In CitC, unlocked all Gallery items.
1.5%

Rooftop Ruffian

Defeated all waves in Raven's Dome.
1.5%

Lost Weekend

Killed 5 enemies while you are drunk.
1.4%

Audio Enthusiast

Collected all Audio Diaries in Burial at Sea - Episode 1.
1.3%

Rope-a-Dope

In CitC, knocked an enemy off the city with Undertow, then rescued him, then knocked him off again.
1.3%

Scavenger Hunt

Complete the game in 1999 Mode without purchasing anything from a Dollar Bill vending machine.
1.3%

Sightseer

Used all telescopes and Kinetoscopes in the game.
1.2%

Chain Reaction

Damaged fifteen foes with an exploding enemy, using the Radar Range in Burial at Sea - Episode 1.
1.2%

Hand of the Prophet

Defeated all waves in Emporia Arcade.
1.0%

The Whole Story

Collected all Audio Diaries and Voxophones in Burial at Sea - Episode 2.
0.9%

Sergeant-at-Arms

In CitC, got a kill with each weapon and vigor (except Bucking Bronco).
0.8%

Glutton for Punishment

Used Ironsides to collect 20 rounds of ammo or more in Burial at Sea - Episode 2.
0.7%

Taffer's Delight

0.7%

The Ol' One-Two

In CitC, used all eight different vigor combos to deliver the killing blow on an enemy.
0.6%

Blue Ribbon Champ

In CitC, completed all Blue Ribbon Challenges.