Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

BioShock Infinite

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 80
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Written in the Clouds

88.0%


Welcome to Monument Island

75.4%


A Real Pistol

Killed 25 enemies with the Broadsider Pistol.
72.5%


Shock Tactics

68.5%


First Class Ticket

66.0%


Dress for Success

Equipped a piece of Gear in all four slots.
64.0%


David & Goliath

Killed 20 "Heavy Hitter" enemies.
60.7%


Armed Revolt

60.1%


Coins in the Cushion

Looted 200 containers.
59.7%


Working Class Hero

58.8%


Tear 'em a New One

Opened 30 Tears.
58.2%


Vigorous Opposition

Killed 75 enemies either with a Vigor or while the enemy is under the effects of a Vigor.
57.0%


Blood in the Streets

53.5%


Higher Learning

52.6%


The Roguish Type

Used Elizabeth to pick 30 locks.
52.0%


The Bird or The Cage

49.4%


Tin Soldier

49.3%


Should Auld Acquaintance...

49.1%


Kitted Out

Fully upgraded one weapon and one Vigor.
43.6%


Grand Largesse

Spent $10,000 at the vending machines of Columbia.
41.8%


On a Clear Day...

Killed 30 enemies with the Bird's Eye Sniper Rifle.
41.6%


Saw the Elephant

38.6%


Big Game Hunter

Killed 100 enemies with the Founder Huntsman Carbine or Vox Burstgun.
38.1%


Street Sweeper

Killed 50 enemies with the Founder China Broom Shotgun or Vox Heater.
34.5%


Well Rounded

Used all 8 Vigors against enemies.
30.9%


Loose Cannon

Killed 25 enemies with the Paddywhacker Hand Cannon.
30.7%


Master of Pyrotechnics

Killed 20 enemies with the Barnstormer RPG.
29.1%


Hazard Pay

Killed 10 enemies by utilizing environmental hazards.
28.4%


Passionately Reciprocated

Killed 150 enemies with the Founder Triple R Machine Gun or Vox Repeater.
28.4%


Aerial Assassin

Killed 20 enemies with a Sky-Line Strike.
22.7%


More for Your Money

Lured 3 enemies into a single Vigor trap 5 times.
20.4%


Raising the Bar

Upgraded one attribute (Health, Shield, or Salts) to its maximum level.
20.3%


Strange Bedfellows

Killed 20 enemies using allies brought in through a Tear.
18.9%


Here Little Piggy

Killed 30 enemies with the Founder Pig Volley Gun or Vox Hail Fire.
18.5%


Seasoned to Taste

Killed 30 enemies with the Peppermill Crank Gun.
18.0%


Industrial Accident

Killed 20 enemies with a Sky-Hook Execution.
17.8%


Down in the Briney

15.7%


Going Places

13.6%


Burial at Sea

12.7%


Up and Running

9.2%


Twofer

Knocked out two or more enemies using the same Gas Bolt.
8.8%


Mein Hair

8.8%


Heartbreaker

Killed a Handyman by only shooting his heart.
8.7%


Paid in Full

8.6%


Stone Cold Pinkerton

8.1%


Skeet Shoot

Killed 5 enemies while they are falling.
7.2%


Mind Over Matter

Killed 20 enemies using Possessed machines.
7.1%


Making Some Noise

Gained five noisemakers through lockpicking.
6.6%


Cook and Serve

Made 5 enemies explode with the Radar Range in Burial at Sea - Episode 1.
5.6%


Bolt From the Blue

Killed 5 enemies with a headshot while riding a Sky-Line.
5.5%


Break the Ice

Shattered 5 enemies who had been frozen with Old Man Winter.
5.3%


Bon Voyage

Killed 20 enemies by knocking them off Columbia.
4.9%


Infused with Greatness

Collected every Infusion upgrade in a single game.
4.6%


Fully Equipped

Purchased any two upgrades for Old Man Winter or Radar Range in Burial at Sea - Episode 1.
3.6%


Snowball Effect

Froze 2 enemies with the same Old Man Winter trap.
3.0%


Dead Drop

On three occasions, knocked out an enemy after silently dropping off a Freight Hook.
2.8%


Never Saw It Coming

While invisible, used Peeping Tom to knock out 15 enemies with a melee attack.
2.5%


On the Fly

Killed 30 enemies while riding a Sky-Line.
2.4%


Combination Shock

Performed all 8 of the Vigor combinations.
2.2%


Friendly Skies

Defeated all waves in The OPS Zeal.
2.1%


Auld Lang Syne

1.7%


Eavesdropper

Collected every Voxophone.
1.7%


Confirmed Luddite

Destroyed ten Turrets in Burial at Sea - Episode 1.
1.6%


Duke or Dimwit?

Defeated all waves in Duke and Dimwit Theater.
1.6%


Missile Defense System

In CitC, killed an enemy with splash damage by shooting a rocket out of the air.
1.6%


Museum Curator

In CitC, unlocked all Gallery items.
1.5%


Lost Weekend

Killed 5 enemies while you are drunk.
1.4%


Rooftop Ruffian

Defeated all waves in Raven's Dome.
1.4%


Audio Enthusiast

Collected all Audio Diaries in Burial at Sea - Episode 1.
1.2%


Scavenger Hunt

Complete the game in 1999 Mode without purchasing anything from a Dollar Bill vending machine.
1.2%


Sightseer

Used all telescopes and Kinetoscopes in the game.
1.2%


Hand of the Prophet

Defeated all waves in Emporia Arcade.
1.1%


Rope-a-Dope

In CitC, knocked an enemy off the city with Undertow, then rescued him, then knocked him off again.
1.1%


Chain Reaction

Damaged fifteen foes with an exploding enemy, using the Radar Range in Burial at Sea - Episode 1.
1.1%


The Whole Story

Collected all Audio Diaries and Voxophones in Burial at Sea - Episode 2.
0.8%


Sergeant-at-Arms

In CitC, got a kill with each weapon and vigor (except Bucking Bronco).
0.7%


Taffer's Delight

0.6%


Glutton for Punishment

Used Ironsides to collect 20 rounds of ammo or more in Burial at Sea - Episode 2.
0.6%


The Ol' One-Two

In CitC, used all eight different vigor combos to deliver the killing blow on an enemy.
0.6%


Blue Ribbon Champ

In CitC, completed all Blue Ribbon Challenges.
0.5%