Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Bastion

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 24
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
75.3%

The Stranger

Complete the Wharf District
52.4%

The Survivor

49.0%

Ride the Wind

Use the Skyway in the Wharf District.
41.9%

The Singer

28.4%

The Ura

26.5%

Pet Sitter

Get four different domesticated creatures in the Bastion
21.8%

Vigilante

Complete at least 50 percent of the Vigils in the Memorial
17.4%

The Beginning

16.2%

Kid-at-Arms

Use the Forge to apply at least one upgrade to every weapon
13.7%

The End

Complete the story
9.6%

Mind Voyager

Complete each trip to Who Knows Where
5.1%

Altruist

Complete 100 percent of the Vigils in the Memorial
4.7%

Whatever's Out There

Complete the Kid's Dream with five or more Shrine Idols invoked.
4.3%

Man-at-Arms

Use the Forge to fully upgrade every weapon.
4.2%

Calamity Kid

Complete the story in New Game Plus
3.5%

Lock Yourself In

Complete the Singer's Dream with five or more Shrine Idols invoked.
2.6%

A Lasting Peace

Complete the Survivor's Dream with five or more Shrine Idols invoked.
2.3%

Just Like That

Complete the Kid's Dream with all ten Shrine Idols invoked.
2.1%

Turret Opera

1.8%

Calamity All Around

Complete the Singer's Dream with all ten Shrine Idols invoked.
1.6%

Ashes in the Sky

Complete the Survivor's Dream with all ten Shrine Idols invoked.
1.6%

All in the Mind

Complete the Stranger's Dream with five or more Shrine Idols invoked.
1.3%

About the Author

Complete the Stranger's Dream with all ten Shrine Idols invoked.
1.0%

Hard Bargain

Earn a total of at least 1,000,000 points in Score Attack Mode