Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Avadon: The Black Fortress

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 30
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
35.9%

Your New Employer

Meet Redbeard.
18.6%

Irritable Reptile

Calm the dragon Zhethron. For the first time.
17.3%

Wall Spots

Found a secret door.
13.0%

Tested By Fire

Get your main character to level 10.
12.3%

Shadow of the Woods

Hunted down the Shadow Beast.
10.6%

Don't Taunt Dragons

Showed the ogres just how foolish they were.
7.8%

Anvil Apprentice

Augment ten items.
7.6%

Peace Within the Pact

Show that Holklandans and the Kellem can work together.
7.5%

True Power

Get your main character to level 20.
7.2%

Pay Your Respects

Locate the crypt of the Keepers.
6.8%

Experiments Concluded

Purged a tower of its unspeakable experiments.
6.0%

Big, Bigger, and Biggest

Eliminate the threat to the Kva.
5.3%

Lone Justice

Cleansed the Beraza Woods of bandits.
4.6%

Back In the Fold

Bring all four of your allies back to Avadon.
4.6%

Avadon's Gaze

In the Farlands, no foe of the Pact can be left standing.
4.2%

Quality of Your Enemies

3.8%

Perfection Achieved

Get your main character to level 30.
2.7%

Hand of Avadon

2.5%

Employee of the Month

1.6%

Leave Them Where They Lie

Reach the endgame without ever using a Resurrection scroll. (Normal difficulty or higher.)
1.5%

Craftmaster

Augment 50 items.
1.5%

Well-Read

Find all codex entries.
1.1%

Eye of Avadon

1.1%

Big Game

Hunt down the greatest prey. (Normal difficulty or higher.)
1.0%

Terminal Insubordination

1.0%

Nathalie Will Be Pleased

Send Beloch the Scourge back where it came from. (Hard difficulty or higher.)
1.0%

Without a Scratch

Reach Castle Vebeaux without one of your characters ever going unconscious. (Hard difficulty or higher.)
0.8%

Heart of Avadon

0.8%

Don't Bug Me With Your Issues!

Reach the endgame without ever making one of your companions happy. (Normal difficulty or higher.)
0.8%

Take Only What You Need

Reach the endgame and never have more than one character beside yourself in your party. (Normal difficulty or higher.)