Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Avadon: The Black Fortress

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 30
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Your New Employer

Meet Redbeard.
34.9%


Irritable Reptile

Calm the dragon Zhethron. For the first time.
17.7%


Wall Spots

Found a secret door.
16.2%


Tested By Fire

Get your main character to level 10.
12.1%


Shadow of the Woods

Hunted down the Shadow Beast.
11.5%


Don't Taunt Dragons

Showed the ogres just how foolish they were.
9.8%


Anvil Apprentice

Augment ten items.
7.2%


Peace Within the Pact

Show that Holklandans and the Kellem can work together.
6.9%


True Power

Get your main character to level 20.
6.8%


Pay Your Respects

Locate the crypt of the Keepers.
6.6%


Experiments Concluded

Purged a tower of its unspeakable experiments.
6.2%


Big, Bigger, and Biggest

Eliminate the threat to the Kva.
5.4%


Lone Justice

Cleansed the Beraza Woods of bandits.
4.7%


Back In the Fold

Bring all four of your allies back to Avadon.
4.0%


Avadon's Gaze

In the Farlands, no foe of the Pact can be left standing.
4.0%


Quality of Your Enemies

3.6%


Perfection Achieved

Get your main character to level 30.
3.2%


Hand of Avadon

2.2%


Employee of the Month

2.0%


Leave Them Where They Lie

Reach the endgame without ever using a Resurrection scroll. (Normal difficulty or higher.)
1.3%


Craftmaster

Augment 50 items.
1.2%


Well-Read

Find all codex entries.
1.1%


Without a Scratch

Reach Castle Vebeaux without one of your characters ever going unconscious. (Hard difficulty or higher.)
0.8%


Terminal Insubordination

0.8%


Big Game

Hunt down the greatest prey. (Normal difficulty or higher.)
0.8%


Nathalie Will Be Pleased

Send Beloch the Scourge back where it came from. (Hard difficulty or higher.)
0.8%


Eye of Avadon

0.8%


Take Only What You Need

Reach the endgame and never have more than one character beside yourself in your party. (Normal difficulty or higher.)
0.6%


Heart of Avadon

0.6%


Don't Bug Me With Your Issues!

Reach the endgame without ever making one of your companions happy. (Normal difficulty or higher.)
0.6%