Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Astro Tripper

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 8
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
54.1%

Pod Oppressor

Destroy 10 mutated pods in any one level of Training Grounds.
7.2%

Fly Swatter

Destroy 3 Flypods within 5 seconds on any level of Insect Infestation.
4.0%

Tank Oppressor

Destroy 20 tanks in sequence.
3.6%

Spidery Point

Destroy the Spider Boss on Arachnophobia, without destroying any of its mini guns.
3.3%

Tank Sympathizer

Destroy both generators on Claustrophobia without killing a Tank.
3.1%

Wheel Collector

Complete level Fizz Wheels without killing a Fizz Wheel, ( the rolling wheels connected by a laser ).
2.9%

Worm Tangle

Destroy 3 Worms in sequence on The Ooze.
2.5%

Sneeky Incursion

Destroy the Boss without opening more than one outer door. Only 1 of the 3 outer doors may be opened to any degree.