Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Astro Tripper

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 8
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Pod Oppressor

Destroy 10 mutated pods in any one level of Training Grounds.
53.9%


Fly Swatter

Destroy 3 Flypods within 5 seconds on any level of Insect Infestation.
6.8%


Tank Oppressor

Destroy 20 tanks in sequence.
3.7%


Spidery Point

Destroy the Spider Boss on Arachnophobia, without destroying any of its mini guns.
3.2%


Tank Sympathizer

Destroy both generators on Claustrophobia without killing a Tank.
2.9%


Wheel Collector

Complete level Fizz Wheels without killing a Fizz Wheel, ( the rolling wheels connected by a laser ).
2.7%


Worm Tangle

Destroy 3 Worms in sequence on The Ooze.
2.6%


Sneeky Incursion

Destroy the Boss without opening more than one outer door. Only 1 of the 3 outer doors may be opened to any degree.
2.2%