Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Arcadia

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 25
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
62.4%

Casual gamer

Play Casual mode
43.2%

Hardcore gamer

Play Chaotic mode
39.4%

Stationary Gunner

Play Pivot mode
37.0%

Smitten

Slay 1000 enemies
36.4%

Ding! 25k

Score 25 000 points
34.4%

Digital Frontier

Fancy a colour change?
31.0%

Under Pressure

Play Time Attack mode
26.6%

Chaotic 25k

Score 25 000 points in Chaotic Mode
20.0%

Ding! 50k

Score 50 000 points
16.2%

Polyglot

Multilingual
14.9%

Chaotic 50k

Score 50 000 points in Chaotic Mode
11.6%

Ding! 75k

Score 75 000 points
10.2%

Consolation Prize

Everyone's a winner!
9.1%

Chaotic 75k

Score 75 000 points in Chaotic Mode
8.0%

Ding! 100k

Score 100 000 points
6.7%

Chaotic 100k

Score 100 000 points in Chaotic Mode
6.1%

Ding! 125k

Score 125 000 points
5.0%

Chaotic 125k

Score 125 000 points in Chaotic Mode
4.7%

Ding! 150k

Score 150 000 points
4.2%

Chaotic 150k

Score 150 000 points in Chaotic Mode
3.9%

Ding! 175k

Score 175 000 points
3.8%

Chaotic 175k

Score 175 000 points
3.7%

Impossible Odds

You just got 200 000 points.
3.7%

Feeling DOOMed?

Have a cookie!
3.4%

Chaotic 200k

Score 200 000 points. You can't achieve this with ease.