สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Altitude

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 52
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
46.8%

Pilot Certification

Complete Training: Pilot Certification
35.1%

Splanelunking

Complete Training: Splanelunking
26.3%

We Fly High (Ballin)

Complete Training: We Fly High (Ballin)
24.1%

Nuclear Launch Detected

Complete Training: Nuclear Launch Detected
22.3%

Multiplanar Mayhem

Complete Training: Multiplanar Mayhem
20.6%

Air Ball

Complete Training: Air Ball
17.8%

Loopy Multikill x 2

Shoot down 2 enemy planes within 4 seconds of one another
16.8%

Loopy 3 in a row

Shoot down 3 enemy planes without dying
11.4%

Bomber Multikill x 2

Shoot down 2 enemy planes within 4 seconds of one another
10.6%

Loopy Kill Markings 50

Shoot down 50 enemy planes
10.4%

Loopy Multikill x 3

Shoot down 3 enemy planes within 4 seconds of one another
9.9%

Bomber 3 in a row

Shoot down 3 enemy planes without dying
9.8%

Electric Firefighter

Interrupt an enemy's afterburners with Loopy's EMP grenade. Easy peasy lemon squeezy.
7.9%

Loopy 6 in a row

Shoot down 6 enemy planes without dying
6.1%

Loopy Kill Markings 100

Shoot down 100 enemy planes
5.6%

Biplane Multikill x 2

Shoot down 2 enemy planes within 4 seconds of one another
5.4%

Bomber Multikill x 3

Shoot down 3 enemy planes within 4 seconds of one another
5.3%

Biplane 3 in a row

Shoot down 3 enemy planes without dying
5.3%

Explodet Multikill x 2

Shoot down 2 enemy planes within 4 seconds of one another
4.9%

Bomber Kill Markings 50

Shoot down 50 enemy planes
4.8%

Loopy Multikill x 4

Shoot down 4 enemy planes within 4 seconds of one another
3.9%

Explodet 3 in a row

Shoot down 3 enemy planes without dying
3.8%

Loopy Kill Markings 150

Shoot down 150 enemy planes
3.4%

Biplane Kill Markings 50

Shoot down 50 enemy planes
3.3%

Bomber 6 in a row

Shoot down 6 enemy planes without dying
3.1%

Miranda Multikill x 2

Shoot down 2 enemy planes within 4 seconds of one another
2.9%

Miranda 3 in a row

Shoot down 3 enemy planes without dying
2.8%

Biplane Multikill x 3

Shoot down 3 enemy planes within 4 seconds of one another
2.8%

Loopy 10 in a row

Shoot down 10 enemy planes without dying
2.5%

Biplane 6 in a row

Shoot down 6 enemy planes without dying
2.4%

Explodet Multikill x 3

Shoot down 3 enemy planes within 4 seconds of one another
2.3%

Explodet Kill Markings 50

Shoot down 50 enemy planes
2.3%

Bomber Kill Markings 100

Shoot down 100 enemy planes
2.1%

Bomber Multikill x 4

Shoot down 4 enemy planes within 4 seconds of one another
1.9%

Miranda Kill Markings 50

Shoot down 50 enemy planes
1.7%

Biplane Kill Markings 100

Shoot down 100 enemy planes
1.6%

Miranda Multikill x 3

Shoot down 3 enemy planes within 4 seconds of one another
1.5%

Bomber Kill Markings 150

Shoot down 150 enemy planes
1.4%

Miranda 6 in a row

Shoot down 6 enemy planes without dying
1.3%

Explodet 6 in a row

Shoot down 6 enemy planes without dying
1.2%

Biplane Multikill x 4

Shoot down 4 enemy planes within 4 seconds of one another
1.2%

Biplane 10 in a row

Shoot down 10 enemy planes without dying
1.2%

Explodet Kill Markings 100

Shoot down 100 enemy planes
1.2%

Bomber 10 in a row

Shoot down 10 enemy planes without dying
1.1%

Miranda Kill Markings 100

Shoot down 100 enemy planes
1.1%

Biplane Kill Markings 150

Shoot down 150 enemy planes
1.1%

Explodet Multikill x 4

Shoot down 4 enemy planes within 4 seconds of one another
0.8%

Miranda Kill Markings 150

Shoot down 150 enemy planes
0.8%

Miranda 10 in a row

Shoot down 10 enemy planes without dying
0.8%

Miranda Multikill x 4

Shoot down 4 enemy planes within 4 seconds of one another
0.8%

Explodet Kill Markings 150

Shoot down 150 enemy planes
0.7%

Explodet 10 in a row

Shoot down 10 enemy planes without dying