สถิติการเล่นเกมโดยรวม

Altitude

รางวัลความสำเร็จรวม
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 52
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ

Pilot Certification

Complete Training: Pilot Certification
42.9%


Splanelunking

Complete Training: Splanelunking
32.1%


We Fly High (Ballin)

Complete Training: We Fly High (Ballin)
24.2%


Nuclear Launch Detected

Complete Training: Nuclear Launch Detected
22.2%


Multiplanar Mayhem

Complete Training: Multiplanar Mayhem
20.5%


Air Ball

Complete Training: Air Ball
19.0%


Loopy Multikill x 2

Shoot down 2 enemy planes within 4 seconds of one another
15.8%


Loopy 3 in a row

Shoot down 3 enemy planes without dying
14.8%


Bomber Multikill x 2

Shoot down 2 enemy planes within 4 seconds of one another
10.3%


Loopy Kill Markings 50

Shoot down 50 enemy planes
9.8%


Loopy Multikill x 3

Shoot down 3 enemy planes within 4 seconds of one another
9.6%


Bomber 3 in a row

Shoot down 3 enemy planes without dying
9.0%


Loopy 6 in a row

Shoot down 6 enemy planes without dying
7.1%


Electric Firefighter

Interrupt an enemy's afterburners with Loopy's EMP grenade. Easy peasy lemon squeezy.
7.1%


Loopy Kill Markings 100

Shoot down 100 enemy planes
5.7%


Biplane Multikill x 2

Shoot down 2 enemy planes within 4 seconds of one another
5.0%


Bomber Multikill x 3

Shoot down 3 enemy planes within 4 seconds of one another
5.0%


Explodet Multikill x 2

Shoot down 2 enemy planes within 4 seconds of one another
4.9%


Biplane 3 in a row

Shoot down 3 enemy planes without dying
4.8%


Bomber Kill Markings 50

Shoot down 50 enemy planes
4.6%


Loopy Multikill x 4

Shoot down 4 enemy planes within 4 seconds of one another
4.5%


Explodet 3 in a row

Shoot down 3 enemy planes without dying
3.6%


Loopy Kill Markings 150

Shoot down 150 enemy planes
3.6%


Biplane Kill Markings 50

Shoot down 50 enemy planes
3.1%


Bomber 6 in a row

Shoot down 6 enemy planes without dying
2.9%


Miranda Multikill x 2

Shoot down 2 enemy planes within 4 seconds of one another
2.7%


Miranda 3 in a row

Shoot down 3 enemy planes without dying
2.5%


Biplane Multikill x 3

Shoot down 3 enemy planes within 4 seconds of one another
2.5%


Loopy 10 in a row

Shoot down 10 enemy planes without dying
2.4%


Bomber Kill Markings 100

Shoot down 100 enemy planes
2.2%


Explodet Multikill x 3

Shoot down 3 enemy planes within 4 seconds of one another
2.2%


Explodet Kill Markings 50

Shoot down 50 enemy planes
2.1%


Biplane 6 in a row

Shoot down 6 enemy planes without dying
2.1%


Bomber Multikill x 4

Shoot down 4 enemy planes within 4 seconds of one another
1.9%


Miranda Kill Markings 50

Shoot down 50 enemy planes
1.6%


Biplane Kill Markings 100

Shoot down 100 enemy planes
1.5%


Miranda Multikill x 3

Shoot down 3 enemy planes within 4 seconds of one another
1.3%


Bomber Kill Markings 150

Shoot down 150 enemy planes
1.3%


Miranda 6 in a row

Shoot down 6 enemy planes without dying
1.1%


Explodet 6 in a row

Shoot down 6 enemy planes without dying
1.1%


Explodet Kill Markings 100

Shoot down 100 enemy planes
1.0%


Bomber 10 in a row

Shoot down 10 enemy planes without dying
1.0%


Biplane 10 in a row

Shoot down 10 enemy planes without dying
0.9%


Miranda Kill Markings 100

Shoot down 100 enemy planes
0.9%


Biplane Kill Markings 150

Shoot down 150 enemy planes
0.9%


Biplane Multikill x 4

Shoot down 4 enemy planes within 4 seconds of one another
0.9%


Explodet Multikill x 4

Shoot down 4 enemy planes within 4 seconds of one another
0.8%


Explodet Kill Markings 150

Shoot down 150 enemy planes
0.6%


Miranda Kill Markings 150

Shoot down 150 enemy planes
0.6%


Miranda Multikill x 4

Shoot down 4 enemy planes within 4 seconds of one another
0.6%


Miranda 10 in a row

Shoot down 10 enemy planes without dying
0.5%


Explodet 10 in a row

Shoot down 10 enemy planes without dying
0.5%