Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

All Zombies Must Die!

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Kill a Zombie

Kill a Zombie
88.5%


Watch This!

Use your first Smart Bomb
61.6%


Back with the Ex

Witness Rachel joining the group
41.7%


Big Brain Brian

Witness Brian joining the group
16.8%


Fist Of Fury

Kill a Mutant with your fists
11.5%


Thought this was a Zombie game?

Witness Luxo joining the group
10.8%


A Legion Of Zombies

Kill 500 Zombies in one level
10.0%


Master Craftsman

Fully upgrade a weapon with any status effect
7.4%


Touch Base

Complete "Return to the Military Base"
6.1%


Getting to know each other

Complete ALL character quests
4.1%


Can't Touch This

Complete a base quest without taking any damage
2.6%


The Collector

Complete "Dev Card Hunt"
2.3%