Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Alien Breed 3: Descent

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 13
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Exterminator

Kill 1000 aliens in single player
16.0%


Time to Party

Complete 3 Co-op Assault multiplayer games
14.9%


Battle-hardened

Complete all single player levels 1-5
12.8%


The Informed

Collect all the logs throughout the game
9.2%


Immobilised

Stun 10 aliens with one Stun Grenade
6.6%


Frag-master

Kill 10 aliens with one Frag Grenade
5.6%


Tank

Take 500 damage on 'Determination' single player mission without dying
4.2%


Seasoned Squaddie

Complete any multiplayer level
3.6%


Elite Unit

Complete all single player levels 1-5 on Elite difficulty
3.1%


Hidden Treasure

Find all secret collectibles
2.7%


Survivor

Stay alive for 8 minutes on any single player Survivor level
2.5%


Meat Grinder

Kill 250 aliens on any multiplayer Survivor level
2.3%


More Speed, Less Haste

Complete 'Vengeance' single player level on Veteran difficulty in 17 minutes or less
2.3%