Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Alien Breed 3: Descent

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 13
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
16.9%

Exterminator

Kill 1000 aliens in single player
16.6%

Time to Party

Complete 3 Co-op Assault multiplayer games
14.0%

Battle-hardened

Complete all single player levels 1-5
10.2%

The Informed

Collect all the logs throughout the game
7.6%

Immobilised

Stun 10 aliens with one Stun Grenade
6.5%

Frag-master

Kill 10 aliens with one Frag Grenade
5.2%

Tank

Take 500 damage on 'Determination' single player mission without dying
4.5%

Seasoned Squaddie

Complete any multiplayer level
4.1%

Elite Unit

Complete all single player levels 1-5 on Elite difficulty
3.7%

Hidden Treasure

Find all secret collectibles
3.4%

Survivor

Stay alive for 8 minutes on any single player Survivor level
3.2%

Meat Grinder

Kill 250 aliens on any multiplayer Survivor level
3.2%

More Speed, Less Haste

Complete 'Vengeance' single player level on Veteran difficulty in 17 minutes or less