Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Alien Breed 2: Assault

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 13
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Deadly Assassin

Without the player taking damage kill 50 aliens in single player
18.8%


Time to Party

Complete 3 Co-op Assault multiplayer games
12.6%


War of Attrition

Kill 1000 aliens in single player
11.1%


Vital Statistics

Finish ‘Primed’ single player level with 300000 or more overall score
9.4%


Old Soldier

Complete all single player levels 1-5
9.3%


Praemonitus Praemunitus

Collect all logs through out the game
5.5%


Co-op Campaigner

Complete any multiplayer level
5.5%


Cash is King

Achieve a balance of 20000 credits or more
4.8%


The Best of the Best

Complete all single player levels 1-5 on elite difficulty
3.2%


Survivor

Stay alive for 8 minutes on any of the Survivor mode single player levels
3.1%


Super-Sleuth

Find all ‘secret’ collectibles
2.9%


Rapid Deployment

Complete ‘Cargo’ multiplayer level in 10 minutes or less
2.7%


Indestructible

Finish multiplayer ‘Cargo’ level without taking any damage
2.7%