Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Alien Breed 2: Assault

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 13
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Deadly Assassin

Without the player taking damage kill 50 aliens in single player
17.8%


Time to Party

Complete 3 Co-op Assault multiplayer games
11.4%


War of Attrition

Kill 1000 aliens in single player
10.0%


Vital Statistics

Finish ‘Primed’ single player level with 300000 or more overall score
8.4%


Old Soldier

Complete all single player levels 1-5
8.3%


Co-op Campaigner

Complete any multiplayer level
5.0%


Praemonitus Praemunitus

Collect all logs through out the game
4.8%


Cash is King

Achieve a balance of 20000 credits or more
4.1%


The Best of the Best

Complete all single player levels 1-5 on elite difficulty
2.7%


Survivor

Stay alive for 8 minutes on any of the Survivor mode single player levels
2.6%


Super-Sleuth

Find all ‘secret’ collectibles
2.4%


Indestructible

Finish multiplayer ‘Cargo’ level without taking any damage
2.2%


Rapid Deployment

Complete ‘Cargo’ multiplayer level in 10 minutes or less
2.2%