Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Alan Wake's American Nightmare

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Escape the Taken to the motel.

You reached the relative safety of the motel.
71.5%


Rewrite reality for the first time.

You rewrote reality and brought down the satellite.
61.0%


Make sure Dr. Meadows can take another look at the skies.

You secured the coolant tanks at the observatory.
36.2%


Rewrite reality for the last time.

You used Mr. Scratch’s own trap to destroy him.
32.9%


Take out two Splitter spawns with a single shot.

You took out two Splitter spawns with a single shot.
23.8%


Survive until dawn in any Arcade Mode level.

You made it through the night and enjoyed a nice sunrise in one of the Arcade levels.
16.6%


Find all of the manuscript pages.

You got every manuscript page in the game.
7.2%


Survive an Arcade level using nothing but the flashlight and handheld flares.

You survived an Arcade level using nothing but the flashlight and handheld flares.
4.0%


Get a six-minute survivor streak and over 100,000 points in an Arcade level.

You got a six-minute survivor streak and over 100,000 points in an Arcade level.
2.5%


Defeat 2,000 Taken.

You have defeated 2,000 Taken.
2.4%


Unlock all of the Nightmare Arcade Mode levels.

You have unlocked all of the Nightmare Arcade Mode levels.
2.4%


Get 70,000 points in any Nightmare Arcade level.

You got 70,000 points in a Nightmare Arcade level.
2.3%