Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Air Conflicts - Secret Wars

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 25
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
31.4%

Siege of Tobruk

Complete Chapter I
24.7%

Fall Blau

Complete Chapter II
23.9%

Fighter Ace

Shoot down 100 aircraft in Campaign Game
20.1%

Bomber Ace

Destroy 100 ground units in Campaign Game
19.1%

Operation Black

Complete Chapter III
18.8%

Lucky Shot

16.4%

Operation Belt

Complete Chapter IV
13.1%

Operation Overlord

Complete Chapter V
11.8%

Slovak Uprising

Complete Chapter VI
9.2%

Bird Collector

Unlock all planes in single player campaign
7.4%

Liberation of Balkans

Complete Chapter VII
6.9%

All missions

Complete every mission
1.2%

Red Air Force Officer

Win 5 multplayer matches with Red Air Force team
1.2%

Rocket Sniper

1.2%

Bullseye

1.2%

Great War Officer

Win 5 multplayer matches with any Great War Team
1.2%

Luftwaffe Officer

Win 5 multplayer matches with Luftwaffe team
1.2%

Cracking Good Show

Place first in Deathmatch with at least 6 players
1.2%

RAF Officer

Win 5 multiplayer matches with RAF team
1.2%

Red Baron

Kill 10 players in multiplayer without dying
1.2%

Blue Max

Kill 5 players in multiplayer without dying15
1.2%

Tally Ho!

Play 50 multiplayer matches
1.2%

Ace-of-Aces

Kill 100 players in multiplayer
1.2%

Good Show

Place in top half in Deathmatch with at least 6 players
1.2%

Santa’s Visit