Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

AaAaAA!!! - A Reckless Disregard for Gravity

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 7
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

I am One in a Million, and There Are Six Thousand People in the World Exactly Like Me

Awarded for racking up over 999,999.999 points total.
36.9%


I Have Jumped Beyond the Powers of Two, and Have Lived to Tell the Tale

Awarded for completing your 128th jump.
17.1%


Air. Wind. Sun. Pain. I Am All of This, and Your Mom Makes a Fine Pasta Dinner.

Complete the Summer Sun level from the main menu with 5 stars. Available for a limited time during Summer 2011! Hurry!
16.1%


I Have Broken More Glass Than a Finely Corpulent Opera Singer, and Love Myself For It

Awarded for breaking 1,000 scoring plates.
12.7%


I am at Risk of Contracting Mononucleosis, Which is Known Colloquially as the Kissing Disease

This achievement is an award which is awarded for achieving 10,000 kisses total.
7.8%


I Avoid Sleep Wherever Possible, So I Played AaaaaAAaaaAAAaaAAAAaAAAAA!!! a Whole Lot

Awarded for completing 4,096 jumps.
0.8%


The Rhylos and Skaery Memorial Achievement, for Which We Will Honor Them

All fives. All five stars. On all levels. 81 levels. Yeah.
0.8%