Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

AZMD! Scorepocalypse

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 16
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
29.3%

Town Square Bronze Medal

Achieve a Bronze Medal on Town Square
11.5%

Town Square Silver Medal

Achieve a Silver Medal on Town Square
10.6%

Mall Bronze Medal

Achieve a Bronze Medal on Mall
8.0%

Suburbia Bronze Medal

Achieve a Bronze Medal on Suburbia
7.3%

Graveyard Bronze Medal

Achieve a Bronze Medal on Graveyard
6.7%

Mall Silver Medal

Achieve a Silver Medal on Mall
6.3%

Town Square Gold Medal

Achieve a Gold Medal on Town Square
5.4%

Suburbia Silver Medal

Achieve a Silver Medal on Suburbia
4.7%

Graveyard Silver Medal

Achieve a Silver Medal on Graveyard
4.0%

Suburbia Gold Medal

Achieve a Gold Medal on Suburbia
3.8%

Mall Gold Medal

Achieve a Gold Medal on Mall
3.7%

Graveyard Gold Medal

Achieve a Gold Medal on Graveyard
3.0%

Town Square Dev Medal

Beat the developer at their own game on Town Square!
2.8%

Graveyard Dev Medal

Beat the developer at their own game on Graveyard!
2.6%

Mall Dev Medal

Beat the developer at their own game on Mall!
2.6%

Suburbia Dev Medal

Beat the developer at their own game on Suburbia!