สถิติการเล่นเกมโดยรวม

A.R.E.S.

รางวัลความสำเร็จรวม
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 24
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ

Where is the Emergency?

Discover and use your first repair machine
51.6%


Ready For Action

Finish all of the in-game tutorials
25.9%


Weapon At Maximum

Upgrade one of your weapons to its maximum level
20.5%


Burst with the Energy

Destroy 5 or more enemies, at once with Valkyl's Zypher Cannon
19.5%


Ninety-Nine Combo

Maximize your attack combo
15.9%


Extinction of the Robots

Destroy 1000 enemies
15.6%


Primary Objective

Finish the game once
13.2%


It's a Long Story

Watch all the cut-scenes without skipping
9.9%


It's getting too hot!

Trick a Bomber to hit and destroy a Zytron Walker (LA)
9.2%


Don't Come Back Again

Perfect the Goliath boss fight
8.5%


Close Combat Fighter

Destroy 10 enemies, using your Dash Attack
8.2%


Art of Destruction

Destroy 20 enemies, using your Grenade Attack
5.8%


Master of Stun

Stun 10 enemies with the EMP grenade
5.7%


Bookworm

Collect all the Data cubes
4.2%


I Am Trashman

Collect 1000 units of each material type
4.1%


Boss Headhunter

In Hard Mode, defeat all the bosses using only the Zytron Blaster
2.3%


Unlimited Energy

Finish all of the stages without using a single repair kit
2.2%


You Should Have Two

Perfect the Carrion boss fight
2.0%


I am the Destroyer

Achieve Synthesis Soldier rank 'A'
1.8%


Die Another Day

Finish all of the stages without dying
1.6%


Whatever Your Size Is

Perfect the Prime Guardian boss fight
1.2%


Fight with the Same Size

Perfect the Sentinel boss fight
1.2%


Here is my True Strength

Achieve Synthesis Soldier rank 'S'
1.1%


Soldier of the Universe

Achieve Synthesis Soldier rank 'SS'
1.0%