Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

A.R.E.S.

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 24
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Where is the Emergency?

Discover and use your first repair machine
51.4%


Ready For Action

Finish all of the in-game tutorials
26.0%


Weapon At Maximum

Upgrade one of your weapons to its maximum level
20.6%


Burst with the Energy

Destroy 5 or more enemies, at once with Valkyl's Zypher Cannon
19.6%


Ninety-Nine Combo

Maximize your attack combo
16.0%


Extinction of the Robots

Destroy 1000 enemies
15.7%


Primary Objective

Finish the game once
13.3%


It's a Long Story

Watch all the cut-scenes without skipping
10.0%


It's getting too hot!

Trick a Bomber to hit and destroy a Zytron Walker (LA)
9.2%


Don't Come Back Again

Perfect the Goliath boss fight
8.6%


Close Combat Fighter

Destroy 10 enemies, using your Dash Attack
8.3%


Art of Destruction

Destroy 20 enemies, using your Grenade Attack
5.9%


Master of Stun

Stun 10 enemies with the EMP grenade
5.8%


Bookworm

Collect all the Data cubes
4.4%


I Am Trashman

Collect 1000 units of each material type
4.2%


Boss Headhunter

In Hard Mode, defeat all the bosses using only the Zytron Blaster
2.4%


Unlimited Energy

Finish all of the stages without using a single repair kit
2.3%


You Should Have Two

Perfect the Carrion boss fight
2.1%


I am the Destroyer

Achieve Synthesis Soldier rank 'A'
1.9%


Die Another Day

Finish all of the stages without dying
1.8%


Whatever Your Size Is

Perfect the Prime Guardian boss fight
1.3%


Fight with the Same Size

Perfect the Sentinel boss fight
1.3%


Here is my True Strength

Achieve Synthesis Soldier rank 'S'
1.3%


Soldier of the Universe

Achieve Synthesis Soldier rank 'SS'
1.1%