Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

NightSky

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 22
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
7.5%

Prologue

Completed The Beach
5.6%

Harara Mountains

Completed Harara Mountains
4.8%

Skymning

Completed Skymning
3.4%

Old Ruins

Completed Old Ruins
3.0%

Perpetuum Factory

Completed Perpetuum Factory
2.6%

Ranna Caverns

Completed Ranna Caverns
2.3%

Murky Depths

Completed Murky Depths
2.3%

Prologue Alternative

Completed The Beach Alternative
2.3%

The Void

Completed The Void
2.1%

Aurora's North

Completed Aurora's North
2.1%

Giant Leaf

Completed Giant Leaf
1.6%

Harara Mountains Alternative

Completed Harara Mountains Alternative
1.6%

Slightly Nonsense

Completed Slightly Nonsense
1.4%

Skymning Alternative

Completed Skymning Alternative
1.1%

Old Ruins Alternative

Completed Old Ruins Alternative
1.1%

Perpetuum Factory Alternative

Completed Perpetuum Factory Alternative
0.9%

The Void Alternative

Completed The Void Alternative
0.9%

Murky Depths Alternative

Completed Murky Depths Alternative
0.9%

Giant Leaf Alternative

Completed Giant Leaf Alternative
0.9%

Aurora's North Alternative

Completed Aurora's North Alternative
0.9%

Slightly Nonsense Alternative

Completed Slightly Nonsense Alternative
0.9%

Ranna Caverns Alternative

Completed Ranna Caverns Alternative