สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Star Raiders

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 12
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
17.2%

Zylon Collector Master

Shoot down 50 Zylon Fighters.
14.7%

Pilot

Obtain the rank of Pilot.
9.5%

Zylon Collector Legend

Shoot down 100 Zylon Fighters.
3.8%

Turret Expert

Destroy 30 Zylon Fighters in Turret Mode.
3.6%

Warrior

Obtain the rank of Warrior.
2.8%

Commander

Obtain the rank of Commander.
2.4%

Star Commander

Obtain the rank of Star Commander.
2.0%

Bully

Destroy a Zylon Frigate without destroying any of its weapons.
1.9%

Star Raider!

Complete the game.
1.4%

Arms Dealer

Buy all the Weapon Upgrades and Android Co-Pilots in the game.
1.4%

Kingpin

Destroy a Zylon Cruiser without destroying any of its weapons.
0.3%

Modal

Score a Zylon Fighter kill in each Transformation in every Story Mission.