Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Star Raiders

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Zylon Collector Master

Shoot down 50 Zylon Fighters.
17.8%


Pilot

Obtain the rank of Pilot.
15.2%


Zylon Collector Legend

Shoot down 100 Zylon Fighters.
9.8%


Turret Expert

Destroy 30 Zylon Fighters in Turret Mode.
3.9%


Warrior

Obtain the rank of Warrior.
3.6%


Commander

Obtain the rank of Commander.
2.8%


Star Commander

Obtain the rank of Star Commander.
2.4%


Bully

Destroy a Zylon Frigate without destroying any of its weapons.
2.1%


Star Raider!

Complete the game.
1.9%


Kingpin

Destroy a Zylon Cruiser without destroying any of its weapons.
1.4%


Arms Dealer

Buy all the Weapon Upgrades and Android Co-Pilots in the game.
1.4%


Modal

Score a Zylon Fighter kill in each Transformation in every Story Mission.
0.2%