สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Revenge of the Titans

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 77
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ

WARRANT OFFICER

New rank: warrant Officer
57.3%


SECOND LIEUTENANT

New rank: second lieutenant
54.0%


VANQUISHED 100

Vanquished 100 Titans
53.9%


VANQUISHED 250

Vanquished 250 Titans
47.4%


CARELESS

Lost 10 buildings to the enemy
40.6%


LIEUTENANT

New rank: lieutenant
39.1%


HOARDED $5000

Got $5,000 in the bank
34.8%


VANQUISHED 500

Vanquished 500 Titans
34.3%


CAPTAIN

New rank: captain
31.2%


BASTION

Defeated a Megatitan
29.3%


MAJOR

New rank: major
28.0%


EARTH COMPLETE

Completed the Earth missions
26.7%


PERFECT WORLD

Completed whole world at maximum difficulty
26.1%


RASH

Lost 25 buildings to the enemy
24.3%


LIEUTENANT COLONEL

New rank: lieutenant colonel
24.2%


COLONEL

New rank: colonel
22.9%


VANQUISHED 1000

Vanquished 1,000 Titans
22.5%


HOARDED $10000

Got $10,000 in the bank
21.3%


RECKLESS

Lost 50 buildings to the enemy
19.6%


BRIGADIER

New rank: brigadier
19.2%


DEATH FROM THE SKIES

Nuked 50 Titans from orbit
14.7%


PROTECTOR

Destroyed a Leviathan
14.0%


DRUNKEN FAMILY ARGUMENT

13.7%


DISAPPOINTING PRESENTS

13.3%


BOOM!

Blew up 100 Titans using explosives
13.0%


MOON COMPLETE

Completed the Moon missions
12.8%


SHORT ARMS DEEP POCKETS

Made $15,000 profit from one mission
11.7%


PHEW! THAT WAS CLOSE

Giant Titan killed within a few metres of the base
11.2%


VANQUISHED 2500

Vanquished 2,500 Titans
10.1%


UNDERCOOKED TURKEY

8.8%


A PROBLEM FOR OUR GRANDCHILDREN

Researched nuclear reactors
8.4%


NO-ONE LIKES XMAS PUDDING

7.0%


KABOOM!

Blew up 250 Titans using explosives
7.0%


BRINGER OF THE APOCALYPSE

Nuked 100 Titans from orbit
6.3%


THE ONLY WAY TO BE SURE

Nuked the site from orbit 5 times
6.2%


TOILET BREAK

Used the freeze powerup 5 times
6.0%


NEGLIGENT

Lost 100 buildings to the enemy
5.8%


SPROUT FLATULENCE

5.7%


DEFENDER

Destroyed a Gargantuan
5.5%


THRIFTY

Made $5,000 profit from one mission
5.4%


SHORT TEMPERED

Used bezerk powerup 5 times
5.4%


TAPE AND STRING

Base held together with tape and string at end of mission
5.3%


MARS COMPLETE

Completed the Mars missions
4.9%


BATFINK

Used the shield powerup 5 times
4.9%


MR. FIX IT

Repaired your buildings 5 times
4.8%


HOARDED $25000

Got $25,000 in the bank
4.5%


BLAM!

Blew up 500 Titans using explosives
4.2%


DEVIOUS

Researched the decoy tower
3.7%


VANQUISHED 5000

Vanquished 5,000 Titans
3.4%


ROBOT WANTS KITTY

Researched the droid factory
2.8%


CRUSHER

Crushed 25 Titans under new buildings
2.8%


MAJOR GENERAL

New rank: major general
2.7%


TIGHT FISTED

Made $10,000 profit from one mission
2.6%


STALWART

Destroyed a Behemoth
2.3%


SIZZLE SIZZLE

Fried 100 Titans with the Capacitor
2.2%


SATURN COMPLETE

Completed the Saturn missions
2.2%


SQUISHER

Squished 50 Titans under new buildings
1.8%


HOARDED $50000

Got $50,000 in the bank
1.7%


LIEUTENANT GENERAL

New rank: lieutenant general
1.4%


DANGEROUS NUTTER

Researched all explosive tech
1.3%


SLAYER

Destroyed the Ultratitan!
1.2%


DIMENSIONAL TRANSGIDRIFIER

Turned 100 3-D Titans into 2-D Titans
1.2%


TITAN COMPLETE

Completed the Titan missions
1.2%


OFFENSIVE CAPABILITY

Researched all weapons
1.1%


DEFENSIVE CAPABILITY

Researched all defenses
1.1%


AUTHOR OF ARMAGEDDON

Nuked 250 Titans from orbit
1.1%


SPEAR AND MAGIC HELMET

Researched all turret upgrades
1.1%


PERFECT GAME

Completed all missions at maximum difficulty
1.0%


SAUSAGES AND BACON

Fried 250 Titans with the Capacitor
1.0%


GENERAL

New rank: general
1.0%


AWESOME

Fully upgraded a turret
0.9%


PROPELLERHEAD

Researched all science and technology
0.9%


VANQUISHED 10000

Vanquished 10,000 Titans
0.9%


SKIN OF YOUR TEETH

Lost 90% of your buildings to the enemy
0.8%


ENCYCLOPAEDIC

Researched everything
0.8%


FIELD MARSHAL

New rank: field marshal
0.8%


KRISPY KREME

Fried 500 Titans with the Capacitor
0.7%