สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

PC Gamer

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 20
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
99.9%

Charter Member

99.9%

Dr. Know

Watch every video in PCG Plays: Goldeneye Source.
99.9%

Achievel Knievel

99.9%

Mine Seeker

Watch the entire Minecraft Scavenger hunt.
99.9%

Modcrafter

Watch all of the Minecraft mod videos.
99.9%

Extreme Makeover

99.9%

Show Stealer

99.9%

Critters Never Win

Complete the World of Warcraft Achievements Protip.
99.9%

Class Warfare

Watch every video in PCG Plays: Diablo III.
99.9%

Unique Snowflake

Watch every developer response to "How are PC gamers different?"
99.9%

Beta 1 Tester

This achievement is awarded to the helpful testers of the first Beta.
99.9%

Very Thorogue

Watch every video in PCG Plays: Dungeons of Dredmor.
99.9%

Flag Queen

Watch all three perspectives in the World of Warcraft Three-Way.
99.9%

Shazbot!

Scope out Tribes: Ascend
99.9%

Brain Freeze

Watch every video in PCG Plays: Frozen Synapse
99.9%

Treus Ex

Watch each editor’s playthrough in the Deus Ex Three-Way.
99.9%

The Phantom Menace

Welcome to episode one!
99.9%

Your First Three-Way

This achievement is awarded to those who vote in the Three-Way feature.
99.9%

Inquisitive

This achievement is awarded to those who watch all clips in the Developer Roundtable.
99.9%

Chop Lifter