สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Worms Crazy Golf

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 29
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
85.2%

Feel the Power

Overdrive a shot.
82.9%

Gentle Strokes

Putt in from the green.
80.6%

First Round

Complete a hole.
78.4%

You Shoot You Score

Achieve a skill score objective on one of the holes.
73.9%

Getting The Hang of it

Complete a hole within the par score or better.
66.9%

Tweet Tweet

Get a Birdie.
61.5%

Wheres The Prey

Get an Eagle.
59.7%

In a Spin

Use spin control whilst the ball is in-flight
59.5%

The Utilizer

Use any one of the cannon, teleporter or cable car type interactive objects.
46.2%

Poor Flossie

Damage 3 sheep with one shot.
44.9%

Pure Skill

Complete a challenge.
31.0%

Mine's a Large One

Destroy 3 mines with one shot.
27.2%

Fluke or Skill?

Get a hole in one.
23.7%

Octogenarian

Get the old woman to strike the ball.
23.1%

Going Underground

Get the mole to steal the ball.
17.2%

Retail Therapy

Purchase an item from the customisation menu.
16.8%

That's a Wing Span

Get an Albatross.
16.1%

Rule Britannia

Complete the Britannia Course.
16.0%

Social Golfer

Complete a hot-seat multiplayer game.
14.7%

Show Me The Money

Collect 20 coins on one hole.
13.4%

Lets See The Goods

Collect 5 crates.
13.0%

No Task Too Great

Achieve all the objectives on one hole.
9.8%

Fair Game

Kill 4 Greenskeeper Worms on one level.
9.6%

Barrel do Nicely

Destroy 3 TNT barrels with one shot.
6.3%

Bats your lot

Damage 3 bats with one shot.
6.2%

The Jolly Roger

Complete the Pirate Cavern Course.
4.7%

Dead Good

Complete the Graveyard Course.
2.7%

Be the Best

Complete all the challenges.
2.2%

True Champion

Complete every objective on every hole.